28 лютого 2019  законопроект №0216 щодо ратифікації Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування було принято Верховною Радою України (далі – Конвенція MLI, англ. Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS).

Відтепер Україна зможе одночасно внести зміни зміни до чинних Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, а також буде виконано два кроки Мінімального стандарту Плану дій BEPS (англ. Base erosion and Profit Shifting), а саме:

>Крок №6 «Запобігання наданню пільг, передбачених угодами про уникнення подвійного оподаткування, за невідповідних обставин», що включає застосування Тесту основної мети;

>Крок №14 «Підвищення ефективності механізмів урегулювання спорів»

Імплементація MLI Конвенції :

  1. Зменшить переміщення вітчизняного капіталу до юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування з метою мінімізації податкових зобов’язань.
  2. Нівелює ризик потрапляння України до «чорного списку», який складається Радою ЄС.

Станом на 04.03.2019 Закон про ратифікацію не було опубліковано.

>>> Детальна інформація щодо опублікованого законопроекту міститься за посиланням.

 


Державна фіскальна служба України опублікувала індивідуальну податкову консультацію, в якій роз’яснює одне із нововведень у сфері трансфертного ціноутворення (далі – ТЦУ), що почали діяти з початку 2019 року.

Так, повідомляється що згідно нової редакції пп. 39.2.1.5 ст. 39 Податкового кодексу України для визначення операції контрольованою необхідно аналізувати весь ланцюг господарських операцій.

Це означає, що в разі наявності «посередників» в операції імпорту або експорту між платником податків та нерезидентом – така операція вважатиметься контрольованою в цілях ТЦУ.

Операція буде визнана контрольованою, якщо вищезгадані «посередники»:

>не виконують істотних функцій, пов’язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг);

>не використовують істотних активів та/або не несуть істотних ризиків для організації придбання або продажу товарів (робіт, послуг).

>>>Більше інформації у першоджерелі