У Новому році – нові зміни до податкового законодавства. 16 січня 2020 року український Парламент проголосував у другому читанні за так званий Закон про BEPS, який багато обговорювали в юридичному та бізнесовому колах.

Поки Закон очікує на підпис Президента, пропонуємо стислий огляд його найважливіших новел. Передусім вони стосуються: українських бенефіціарів, складних корпоративних структур з нерезидентами, доходів від торгових відносин з нерезидентами та діяльності нерезидентів через постійні представництва в Україні.

 

Що треба знати про новий Закон про BEPS:

 

1. Контрольовані іноземні компанії. Введення з 1.01.2021 правил контрольованих іноземних компаній («КІК»).

Що це означає: Нерозподілений прибуток КІКів українських бенефіціарів та українських компаній підлягатиме оподаткуванню за ефективними ставками 19,5% та 18% відповідно.

2. Трансфертне ціноутворення. Розповсюдження правил трансфертного ціноутворення («ТЦУ») на платників єдиного податку 4-ї групи з 1.01.2021.

Що це означає: Операції між платниками єдиного податку та нерезидентами з переліку держав та територій та ОПФ для цілей статті 39 Податкового кодексу («ПК») України мають відбуватися на умовах, які відповідають «правилам витягнутої руки».

3. Знов ТЦУ. Впровадження трирівневої звітності за ТЦУ: (1) звіт про контрольовані операції; (2) майстер-файл; (3) звіт у розрізі країн.

Що це означає: З 01.01.2021 щодо міжнародних груп компаній, сукупний річний дохід яких досягає 50 млн. євро, податкова зможе запитувати майстер-файл, а за досягненням 750 млн. євро може виникати обов’язок подати звіт у розрізі країн в Україні.

4. Ділова мета. Запроваджено критерій розумної економічної причини, яка має бути присутньою в усіх операціях.

Що це означає: Якщо в результаті операції активи або їх вартість не зросли (збереглися) та не утворилося передумов для такого зростання (збереження), така операція не має ділової мети, і можливі відповідні коригування фінансового результату.

5. Основна мета. Застосування тесту основної мети до операцій, за якими надаються вигоди за податковими конвенціями.

Що це означає: Вигоди за податковими конвенціями будуть надаватися лише за умови, що отримання таких податкових пільг не було основною або однією з основних цілей такої операції.

6. Бенефіціарний власник. Розширення визначення бенефіціарного власника та встановлення його ознак.

Що це означає: Невідповідність отримувача доходів визначенню бенефіціарного власника унеможливлює застосування понижених ставок, передбачених податковими конвенціями, до отриманих доходів.

7. Оподаткування доходів від нерухомості. Дохід від продажу корпоративних прав української компанії, 50% вартості яких становить вартість нерухомості в Україні, підлягає оподаткуванню в Україні.

Що це означає: Незалежно від кількості рівнів компаній у корпоративній структурі, дохід, який відповідає зазначеним критеріям, підлягає оподаткуванню в Україні, якщо інше не передбачене відповідною податковою конвенцією.

8.  Дивіденди. Розширено термін «дивіденди».

Що це означає: Частина вартості за операціями із пов’язаними особами або низькоподатковими контрагентами, яка не відповідає принципу «витягнутої руки», вважається дивідендами.

 

Детальніше про ці та інші ключові новели Закону про BEPS – у наших наступних випусках.