У червні Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України прийняли ряд змін, які вплинуть на регулювання діяльності аграрних компаній. Під прицілом опинилися аграрні кооперативи, порядок інвентаризації земель сільськогосподарського призначення та стратегія управління в сфері використання та охорони земель с/г призначення.

Про які саме нововведення йде мова, та як вони вплинуть на роботу аграріїв?

 

Сільськогосподарська кооперація

 

Існуюче регулювання діяльності аграрних кооперативів не тільки не дозволяє повною мірою реалізувати їх потенціал, але і блокує розвиток. 4 червня 2019 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні довгоочікуваний Проект Закону про сільськогосподарську кооперацію, розпочавши тим самим процес переходу до нової системи її функціонування. Він має створити сприятливі умови для розвитку кооперативів та підвищити ефективність їх роботи. «Одним з ключових факторів, які гальмують розвиток сільськогосподарської кооперації, є недосконалість й несучасність чинного законодавства, яким регулюється діяльність сільськогосподарських кооперативів» – вказано у пояснювальній записці до законопроекту.

Оскільки у с./г. кооперації є всі шанси стати однією з найперспективніших форм розвитку сільського господарства в Україні, ініціатива дуже своєчасна.

Отже, законопроект передбачає:

 • Поступовий перехід від різноманітних існуючих форм сільськогосподарських кооперативів до нової єдиної форми – «сільськогосподарського кооперативу».
 • Утворення сільськогосподарських кооперативних об’єднань – кооперативів другого рівня, які є поширеними у світі.
 • Можливість приймати рішення сільськогосподарським кооперативом з урахуванням додаткової кількості голосів членів, пропорційної до їх участі в його господарській діяльності (практика, яка існує в більшості держав-членів ЄС).
 • Створення у кожному кооперативі фонду розвитку. Його кошти та майно, придбане за рахунок цих коштів, не підлягатимуть розподілу між його членами. При цьому сільськогосподарські кооперативи матимуть можливість діяти як з метою отримання прибутку, так і зберегти за собою неприбутковий статус.
 • Заснування Агенції сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації.
 • Впровадження кооперативної освіти.

Оскільки розвиток кооперативів закладений у Єдиній комплексній стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020, існує велика вірогідність, що законопроект буде прийнятий у другому читанні.

 

Інвентаризація земель сільськогосподарського призначення

 

5 червня 2019 року Кабінет Міністрів України затвердив новий Порядок проведення інвентаризації земель (Новий Порядок) на заміну  старому, що втратив чинність (Старий Порядок).

Що зміниться?

 • Для проведення процедури інвентаризації більше не потрібно мати матеріали про якість земельних ділянок.
 • Тепер уповноважений орган виконавчої влади, а також сільська, селищна, міська рада, на території якої розташований масив, можуть приймати рішення про необхідність проведення інвентаризації.
 • Держгеокадастр (або його територіальний орган) буде проводити інвентаризацію земель шляхом формування земельних ділянок незалежно від форми власності, визначення їх угідь та у разі потреби віднесення таких земельних ділянок до певних категорій для інформаційного наповнення Державного земельного кадастру.
 • У договорі про розроблення технічної документації більше не потрібно зазначати вартість і строки виконання робіт із землеустрою. Також не потрібно додавати до договору технічне завдання на виконання робіт з інвентаризації земель та їх кошторис.
 • Якщо об’єктом інвентаризації є масив земель с./г. призначення, необхідно скласти зведений інвентаризаційний план. Не потрібно його складати у разі інвентаризації окремої земельної ділянки (окремих земельних ділянок).

Новий порядок має вирішити питання колективної власності на землю, удосконалити правила землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, створити механізми запобігання рейдерству та стимулювати зрошення в Україні. Оскільки Старий Порядок не передбачав регулювання інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, затвердження Нового Порядку було необхідним. Звичайно, передбачені ним норми про інвентаризацію необхідно розглядати комплексно у сукупності зі змінами до інших законодавчих актів, таких як Земельний кодекс України, ЗУ «Про землеустрій», ЗУ «Про Державний земельний кадастр», ЗУ «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ЗУ «Про оцінку земель».

 

Право власності на землю визначається
виключно Конституцією та законами України

 

25 червня 2019 року Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційною Стратегію удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності. Дана Стратегія буда прийнята Кабміном у 2017 році з метою створення сучасної, прозорої і дієвої системи управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності й  раціонального та ефективного функціонування сільськогосподарських регіонів.

КСУ зазначив, що Стратегія фактично запровадила додатковий порядок передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у приватну власність у межах безоплатної приватизації та механізм визначення площі земельних ділянок для  такої передачі. Також нею були введені нові особливості проведення земельних торгів, укладення, продовження строку дії та розірвання договорів оренди земельних ділянок державної власності у користування (оренда, емфітевзис). Всі ці засади не були передбачені ані Земельним кодексом України, ані іншими законами України.

Як вказав КСУ, порядок і умови набуття, припинення і здійснення права власності та користування землею охоплюються поняттям правового режиму власності, який визначається виключно законами України. Тому, на переконання КСУ, Кабінет Міністрів України у даному випадку вийшов за межі своїх повноважень, врегулювавши на підзаконному рівні умови та порядок набуття права власності та користування землею.

Таким чином, КСУ наголосив на відсутності в Кабміну повноважень приймати рішення щодо регулювання основ права власності та користування землею, якщо такий механізм не передбачений Конституцією та законами України.

 

Висновки

 

Наразі залишається тільки чекати на прийняття проекту Закону про сільськогосподарську кооперацію у другому читанні та сподіватись на те, що позитивні зрушення таки відбудуться. Щодо нового Порядку проведення інвентаризації земель, очікується, що він допоможе наповнити Державний земельний кадастр інформацією про земельних ділянок сільськогосподарського призначення та допоможе підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері землеустрою. Визнання неконституційною Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення означає, що більше не застосовуватимуться передбачений Стратегією механізм обчислення за формулою площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для цілей безоплатної приватизації та положення щодо проведення земельних торгів.

Ільяшенко Анастасія,
юрист INTEGRITES