The new law on LLC: what should be expected? – commented Victoria Melnychenko

19.02.2018

The article was published on  – Agravery

(This content is available only in original language)

Останні два роки стали рекордними в рейдерських захопленнях саме підприємств аграрного сектору. І чинне корпоративне законодавство при захисті інтересів доброчесних власників бізнесу проявляло себе неефективним та застарілим.  Отже, бізнес очікував понад 10 років на зміни у законодавстві щодо регулювання найпоширенішої організаційно-правової форми ведення бізнесу в Україні – Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Нарешті, 6 лютого 2018 року український парламент прийняв у другому читанні та в цілому довгоочікуваний проект закону №4666 «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю» (надалі – «Закон»). Закон буде направлений Президенту на підписання та вступить в законну силу через 3 місяці з дня його опублікування. Закон вносить численні та ґрунтовні зміни до регулювання діяльності товариств з обмеженою діяльністю та товариств з додатковою відповідальністю, серед них зауважимо про наступні:

– необхідність отримання згоди інших учасників на вихід учасником, що володіє часткою більш ніж 50 %;

– визнання на законодавчому рівні корпоративних договорів (так звані «shareholders’ agreements”), які мають конфіденційний характер та повинні бути безвідплатними;

– зменшення строку для повного внесення вкладу учасником товариства з одного року до шести місяців з дати державної реєстрації товариства;

– перехід прав учасника до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства;

– встановлення правил про значні правочини і правочини із заінтересованістю (так, правочини, вартість яких перевищує 50 відсотків чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, потребують попередньої згоди загальних зборів учасників). Інші правила можуть бути встановлені статутом.

Таким чином, бізнес повинен мати на увазі, що протягом одного року з моменту набуття чинності Законом товариства повинні внести відповідні зміни до своїх статутів. Важливим є те, що протягом цього періоду товариства звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію таких змін.

Статут товариства є його «серцем», а корпоративні документи, складені експертами-юристами дозволять згодом бізнесу ефективно та прозоро здійснювати свою діяльність, та сприятимуть не тільки захисту, а і розвитку бізнесу та  залученню іноземних інвестицій.

Автор – Вікторія Мельниченко, керівник практики Agro&Food INTEGRITES

Link to the resource where the publication is located

http://agravery.com/uk/posts/a...