Сьогодні клієнти зі значними грошовими вимогами дедалі частіше вдаються до використання інструменту Asset Tracing, який допомагає зібрати і структурувати максимальний обсяг інформації про контрагента і його афільованих осіб, включно з усією історією корпоративних прав у різних юрисдикціях, відомостями про рухоме й нерухоме майно, фінансовою інформацією, діловою репутацією тощо. Ретельно досліджуючи внутрішньогрупові зв'язки компаній, Asset Tracing допомагає диференціювати реальних власників бізнесу (кінцевих бенефіціарних власників) від номінальних, на яких часто реєструються офшорні компанії. Використання судових інструментів, серед яких Worldwide Freezing order, Chabra injunction, Disclosure order, Norwich Pharmacal Order, дозволяє арештувати активи боржника в міжнародних юрисдикціях і, в результаті, стягнути борг.

Основні цілі в процесі заходів Asset Tracing:

  • визначення місцезнаходження активів;
  • пов'язування їх із незаконною діяльністю (кейсом зі стягнення боргів);
  • збирання доказів скоєння злочинних дій.

Алгоритм проведення Asset Tracing

  • ідентифікація корпоративних зв'язків цільової юридичної або фізичної особи, включно з історичними, та відтворення корпоративної структури бізнесу;
  • аналіз фінансової інформації компаній за останні роки;
  • пошук матеріальних і нематеріальних активів (нерухомість, транспорт, рахунки в банках, торгові марки, ліцензії тощо);
  • аналіз локальних і міжнародних торгових операцій афільованих компаній;
  • аналіз ділової репутації;
  • складання звіту Asset Tracing із докладним описом отриманих результатів.