Юристи практики володіють великим практичним досвідом консультування компаній з багатьох галузей з усіх питань антимонопольного та конкурентного права. Активна співпраця з міжнародними експертами з питань конкуренції, а також глибоке розуміння роботи держорганів і судової системи допомагають нам розробляти оптимальні рішення для національних і міжнародних компаній.

Детальніше

Команда практики консультує клієнтів з усіх питань акціонерних і боргових транзакцій. Наші юристи супроводжують флагманські угоди і беруть участь в розробці галузевого законодавства. Клієнти отримують повну юридичну підтримку і впевненість у результаті. Завдяки цьому нам довіряють стейкхолдери, що формують порядок денний в розвитку фінансових ринків - регулюючі органи, авторитетні банки, а також міжнародні фінансові організації, спонсори та донори капіталу.

Детальніше

Щодня бізнес зіштовхується з новими викликами, які потребують вчасної реакції та адекватних рішень. Наша команда ідентифікує можливі ризики, оцінює їх та пропонує шляхи нівелювання або мінімізації негативних наслідків для бізнесу

Детальніше

Юридичний захист промислових зразків, корисних моделей і винаходів, торгових марок, об'єктів авторського права та інших об'єктів інтелектуальної власності стає дедалі важливішим для бізнесу. Порушення прав інтелектуальної власності іноді може залишитися непоміченим, тому захист цих прав – справа особливо складна.

Детальніше

Недотримання корпоративної бізнес-етики, внутрішніх і зовнішніх норм і правил може спричинити комплаєнс-ризики. Наслідки можуть бути різними – від штрафів і позовів про відшкодування збитків до тривалої заборони керівництву компанії обіймати управлінські посади. Щоб запобігти цим ризикам, компаніям необхідно створювати процедури і механізми внутрішнього комплаєнсу.

Детальніше

Команда практики консультує з усіх питань корпоративного права, злиттів і поглинань. Клієнтам, які планують створити компанію, ми допомагаємо вибрати організаційно-правову форму, визначити компетенцію менеджменту, а у випадку створення спільного підприємства – сформувати права й обов'язки акціонерів.

Детальніше

Компанії та бізнесмени потрапляють під тиск правоохоронних органів або стають потерпілими від незаконних дій третіх осіб – будь то конкуренти, партнери, рейдери або навіть власні співробітники. У таких ситуаціях важливо діяти швидко і стратегічно правильно. Стратегія захисту повинна включати як кримінальне право, так і аспекти загального комерційного права.

Детальніше

Незважаючи на глобалізацію товарних ринків, для міжнародної торгівлі залишається декілька видів бар'єрів. Це тарифні бар'єри (мита) і нетарифні бар'єри (певні норми, стандарти та інші вимоги до продукції). Особлива форма тарифних бар'єрів у міжнародній торгівлі – це антидемпінгові мита.

Детальніше

INTEGRITES пропонує підтримку з повним спектром послуг і представництво в арбітражних провадженнях на всіх етапах – від їх початку до остаточного рішення, а також на етапі приведення у виконання арбітражного рішення. Ми успішно ведемо мультиюрисдикційні спори і координуємо комплексні процедурні питання з урахуванням специфіки різних юрисдикцій. Разом з клієнтами ми розробляємо комплексні стратегії, мета яких – захистити інтереси і права клієнтів. Наша команда володіє великим досвідом в арбітражних провадженнях в якості представника сторін, арбітра й експерта.

Детальніше

Упродовж останніх 10 років ринки нерухомості в пострадянських країнах пережили бурхливий розвиток. Водночас галузеве законодавство країн цього регіону змінювалося на краще. Тим не менш, деякі прогалини в ньому, які можуть перешкоджати реалізації угод і проектів, все ще залишаються.

Детальніше

Податкове і митне законодавство дуже швидко змінюється, при цьому часто компанії відчувають тиск з боку податкових та митних органів. Правильна побудова бізнес-процесів дозволяє ефективно взаємодіяти з державними органами і успішно проходити перевірки. Саме з цих питань команда INTEGRITES може надати клієнтам необхідну підтримку. Практика податкового та митного права працює як з національними, так і з іноземними клієнтами. Наші юристи володіють великим досвідом не тільки в податковому плануванні, а й у роботі з податковими та митними органами як в адміністративному порядку, так і в судах.

Детальніше

Команда практики приватних клієнтів INTEGRITES консультує заможних людей та їх сім’ї з питань накопичення, управління, передачі та захисту особистого капіталу. За роки роботи ми побудували тісну співпрацю з основними юрисдикціями, які найчастіше використовуються для структурування особистого бізнесу і майна. Робота з командами інших практик фірми, таких як практика нерухомості, вирішення судових спорів, банківського та податкового права, допомагає нам знаходити найкращі рішення з урахуванням особистих потреб кожного клієнта.

Детальніше

Діалог – важлива частина успішної взаємодії між бізнесом, владою та громадським сектором. Ми розуміємо механізми прийняття рішень на державному рівні і супроводжуємо клієнтів в цій взаємодії, щоб вони могли озвучити і захистити свої інтереси.

Детальніше

Стягнення заборгованості може становити проблему, якщо боржник виводить активи і тим самим позбавляє кредиторів можливості доступу до них. Навіть якщо боржник цього не робить, кредиторам усе одно варто розуміти майновий стан боржника, перш ніж ініціювати судове або арбітражне провадження проти нього. Інформація про активи протилежної сторони і про дії, вчинені по відношенню до них, часто має суттєве значення для подальшого стягнення заборгованості, а також для цілей розділу майна подружжя, оцінки платоспроможності існуючих або потенційних партнерів по бізнесу і прийняття різних комерційних рішень.

Детальніше

Ми вважаємо, що найкращий судовий процес – той, що так і не розпочався. Тому до того, як почати судове провадження, ми рекомендуємо вдатися до вирішення спору поза залою суду, зокрема, за допомогою медіації (посилання). Водночас ми розуміємо, що рішення для спору в позасудовому порядку можна знайти не в усіх випадках.

Детальніше

Разом зі зростання участі різних компаній у міжнародній торгівлі товарами і послугами, зростає й кількість транскордонних спорів, в яких вони беруть участь. У кожному такому спорі необхідно враховувати особливості як юрисдикцій, безпосередньо залучених до судового провадження, так і юрисдикцій, в яких будуть виконуватися кінцеві рішення судів і арбітражів.

Детальніше

INTEGRITES надає консультації великим міжнародним і національним роботодавцям з усіх ключових аспектів трудового законодавства. Серед них:

Детальніше