Багатий досвід супроводу складних фінансових операцій, поряд зі знанням галузевої специфіки й успішним застосуванням банківських і фінансових продуктів, дозволяє INTEGRITES досягати найкращих результатів для своїх клієнтів. Ми консультуємо з усіх питань банківського та фінансового права, включно з питаннями взаємодії з регуляторами та державними органами.

КЛЮЧОВІ ЕКСПЕРТИЗИ ПРАКТИКИ:
  • Міжнародне та локальне кредитування, гарантії, акредитиви
  • Проектне й інше структуроване фінансування
  • Рефінансування та реструктуризація боргу
  • Організовані ринки капіталу (позикового і власного):  IPO, SPO, LPN тощо
  • Деривативи й інші інструменти ринку короткострокових капіталів
  • Валютне регулювання, розрахунки, депозитні продукти (рахунки, вклади, сертифікати)
  • Ліцензування і комплаєнс для фінансових установ