Недотримання корпоративної бізнес-етики, внутрішніх і зовнішніх норм і правил може спричинити комплаєнс-ризики. Наслідки можуть бути різними – від штрафів і позовів про відшкодування збитків до тривалої заборони керівництву компанії обіймати управлінські посади. Щоб запобігти цим ризикам, компаніям необхідно створювати процедури і механізми внутрішнього комплаєнсу.

Команда INTEGRITES допомагає компаніям з різних галузей розробити відповідні правила, кодекси поведінки, плани дій при виявленні порушень. Ми також забезпечуємо навчання співробітників комплаєнс-правилам.

Наші ключові компетенції:

 • Розробка правил поведінки (кодекси, політики) і складання рекомендацій з їх дотримання

 • Розробка кодексу етики для співробітників

 • Розробка і рекомендації щодо впровадження внутрішньої політики та процедур, зокрема, у напрямках:

  • Протидія корупції в компанії;
  • Правила отримання та надання подарунків;
  • Правила запобігання і управління конфліктом інтересів;
  • Правила щодо конфіденційності та захисту інформації;
  • Правила щодо захисту персональних даних;
  • Правила щодо запобігання порушенням антимонопольного законодавства (антимонопольний комплаєнс);
  • Правила щодо запобігання порушень в області захисту прав споживачів.
 • Проведення тренінгів із впровадження комплаєнс-системи

 • Проведення комплаєнс-аудиту з метою виявлення, оцінки та аналізу ризиків, створення карти ризиків

 • Супровід під час проведення внутрішнього розслідування порушень, вчинених працівниками компанії

 • Розробка процедур перевірки контрагентів на предмет комплаєнс

 • Проведення аудиту контрагентів, включно з перевіркою санкційних списків

КЛЮЧОВА КОМАНДА

Ілля Ткачук

Старший Партнер, Україна