Незважаючи на глобалізацію товарних ринків, для міжнародної торгівлі залишається декілька видів бар'єрів. Це тарифні бар'єри (мита) і нетарифні бар'єри (певні норми, стандарти та інші вимоги до продукції). Особлива форма тарифних бар'єрів у міжнародній торгівлі – це антидемпінгові мита.

Демпінг у міжнародному контексті – це збут товарів на зовнішніх ринках дешевше, ніж на внутрішньому. Оскільки така поведінка завдає шкоди конкуренції на цільовому ринку, ціновий демпінг вважається недобросовісною практикою, якій можна протидіяти шляхом введення антидемпінгових мит проти імпорту на цільовому ринку.

INTEGRITES представляє як іноземних виробників та імпортерів їхньої продукції, так і національних виробників, які хочуть захистити свої інтереси, в антидемпінговому розслідуванні.

Ми також надаємо юридичну підтримку з питань:

  • Інших торговельних розслідувань проти виробників в Україні або Казахстані
  • Захисту від недобросовісного імпорту
  • СОТ: оцінка законності застосування торговельних бар'єрів (тарифних, нетарифних, кількісних та інших) до експортерів на зовнішніх ринках з урахуванням правил СОТ
  • Зовнішньоекономічної та торговельної діяльності компанії, яка здійснює експортно-імпортні операції
  • Преференційних торгових угод, зон вільної торгівлі, формування оптимальних схем поставок з використанням механізмів, передбачених такими

КЛЮЧОВА КОМАНДА

Євген Іванець

Радник, Україна