Команда практики трудового права INTEGRITES має великий досвід роботи з різних питань у сфері трудового права для клієнтів з різних індустрій. Завдяки досвіду консультування великих іноземних і транснаціональних компаній з питань трудового та міграційного права, а також глибокому розумінню судової практики та підходів компетентних державних органів, наша команда знаходить індивідуальні та найбільш ефективні рішення для наших клієнтів.

КЛЮЧОВІ ЕКСПЕРТИЗИ ПРАКТИКИ: 

 • Підготовка документації з кадрових питань та розробка внутрішніх політик
 • Консультації з корпоративних і трудових аспектів зміни менеджменту
 • Підготовка трудових контрактів з менеджментом, зокрема розробка мотиваційних систем
 • Підготовка колективного договору та представлення інтересів клієнта в колективних переговорах, взаємодія з професійними спілками
 • Консультація з працевлаштування іноземних громадян, отримання дозволів на працевлаштування іноземців та з міграційних питань
 • Консультації з питань трудового права, пов'язаних з відрахуваннями із заробітної плати, наданням позик, виплатою компенсацій і наданням гарантій працівникам
 • Вирішення спорів у сфері трудового законодавства в досудовому порядку та в суді
 • Структуризація процесів щодо припинення трудових відносин, консультування щодо масового звільнення персоналу, зокрема шляхом скорочення штату
 • Консультування щодо лізингу персоналу (аутсорсинг, аутстафінг)
 • Перевірка трудових договорів на предмет відповідності нормам чинного трудового законодавства
 • Консультації щодо захисту персональних даних, охорона та доступ до інформації