Валютний нагляд, який замінив собою валютний контроль з набуттям чинності Законом України "Про валюту і валютні операції", став одним з важливих кроків до пом'якшення валютного регулювання в Україні. 

Однак, незважаючи на ці пом'якшення, учасники валютних операцій зобов'язані й надалі дотримуватися валютного законодавства.

Зокрема, питання дотримання цих вимог за певними операціями, такими як купівля і переказ валюти закордон та транскордонне переміщення валютних цінностей, стало особливо актуальним із початком збройної агресії рф проти України та переміщенням багатьох громадян, а також бізнесів за кордон.


 

Команда практики Банківського та фінансового права надає клієнтам професійні консультації з наступних питань:

1. Граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями

Ми допомагаємо з однією з основних складових валютного нагляду - дотриманням граничних строків розрахунків, а також надаємо рекомендації та вживаємо заходів для завершення банками валютного нагляду або продовження граничних строків.


2. Зарахування зустрічних вимог

Ми консультуємо щодо зарахування зустрічних однорідних вимог та підстав, за яких здійснення валютного нагляду за такими операціями завершується.


3. Погашення транскордонних кредитів

Ми надаємо консультації щодо наявних процедур та обмежень на погашення кредитів (тіла та відсотків) від іноземних кредиторів, придбання та використання іноземної валюти з метою погашення таких кредитів.


4. Купівля і переказ валюти за кордон

Ми надаємо роз'яснення щодо купівлі та переказів валюти на іноземні рахунки, а також щодо обмежень таких операцій та умов їх здійснення.


5. Транскордонне переміщення валюти

Ми надаємо юридичну консультацію щодо порядку та умов транскордонного переміщення готівкової та безготівкової національної та іноземної валюти, а також банківських металів як з України, так і в Україну.


6. Режим використання рахунків

Наша команда консультуєо щодо порядку використання рахунків та здійснення транзакцій в іноземній валюті та у гривні юридичними особами, їх відокремленими підрозділами, нерезидентами та їх представництвами, ФОП, фізичними особами.


7. Інвестиційна діяльність

Допомагаємо іноземним інвесторам відкривати рахунки в Україні, заводити інвестиції в Україну, вкладати кошти в бізнеси та переказувати за кордон отриманий дохід.


8. Страхова діяльність

Ми узгоджуємо порядок сплати страхової премії перестраховику - нерезиденту, або страхового відшкодування на користь вигодонабувача - нерезидента.

 
 

Ключова команда:

Ігор Красовський

Партнер | Банківське та фінансове право

Олег Загнітко

Партнер | Банківське та фінансове право

Олена Савчук

Радник | Банківське та фінансове право

Юрій Корчев

Старший юрист | Банківське та фінансове право