У Республіці Казахстан прийнятий Закон «Про колекторську діяльність»

24.05.2017

Integrites має честь довести до Вашого відома наступну інформацію, яка, ми сподіваємося, може виявитися корисною в діяльності Вашої компанії.

06 травня 2017 року президентом підписаний Закон Республіки Казахстан «Про колекторську діяльність» (далі по тексту – «Закон»). Цей Закон регулює суспільні відносини, пов’язані зі здійсненням колекторської діяльності – діяльності колекторського агентства, спрямованої на досудові стягнення і врегулювання заборгованості, а також на збір інформації, пов’язаної із заборгованістю.

Під «колекторським агентством» розуміється юридична особа, що є комерційною організацією (в формі господарського товариства), яка включена до реєстру колекторських агентств. Закон встановлює особливості створення та діяльності колекторських агентств, вимоги, що пред’являються до працівників колекторського агентства, визначає особливості державного регулювання колекторських агентств і контролю за їх діяльністю.

Колекторська діяльність здійснюється на підставі договору про надання послуг кредитору. При цьому кредиторами відповідно до Закону виступають тільки банки другого рівня, організації, що здійснюють окремі види банківських операцій, або мікрофінансові організації, що мають право вимоги до боржника по заборгованості.

Колекторське агентство має право взаємодіяти з боржником і (або) його представником, і (або) третьою особою, пов’язаною зобов’язаннями з кредитором в рамках договору банківської позики або договору про надання мікрокредиту, тільки певними в Законі способами.

Додатково Законом регулюються питання конфіденційності. Так, передбачається таємниця колекторської діяльності, яка містить будь-які відомості про боржника, кредитора, заборгованості, третіх осіб, приписаних до кредитора в рамках договору банківської позики або договору про надання мікрокредиту, про умови укладених договорів про стягнення заборгованості та інші відомості, отримані та (або) складені колекторським агентством при здійсненні колекторської діяльності.

За розголошення або незаконне використання відомостей, що становлять охоронювану законами Республіки Казахстан таємницю, колекторські агентства, а також інші особи, які отримали на підставі Закону та інших законів Республіки Казахстан доступ до зазначених відомостей, несуть відповідальність, встановлену законами Республіки Казахстан.

Важливим, на нашу думку, в Законі є встановлення порядку взаємодії колекторів з боржниками, закріплення права боржника оскаржувати вимоги колекторського агентства, а також можливість звернення до уповноваженого органу зі скаргою на недобросовісність колектора.

Закон вводиться в дію після закінчення двадцяти одного календарного дня після дня його першого офіційного опублікування, тобто з 2 червня 2017 року.