Огляд змін до Податкового кодексу України за законом №1914-ІХ

06.01.2022

Набирає чинності Закон України № 1914-ІХ від 30.11.2021 р. (раніше відомий як законопроект № 5600). Вказаним законом вносяться суттєві зміни до Податкового кодексу України (ПКУ) та інших законів у частині адміністрування і стягнення податків. Переважна більшість змін почнуть діяти з 1 січня 2022 року.

Нижче пропонуємо ознайомитись із основними нововведеннями.

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ


Державній податковій службі України (ДПС) дозволили звертатися до платників податку із запитом про надання інформації і документів, якщо ДПС виявлено факти, які можуть свідчити (раніше – які "свідчать") про порушення законодавства. Також прямо передбачено, що такі факти мають бути зазначені у запиті. Потенційно такі зміни можуть призвести до збільшення кількості запитів. Однак і раніше запити ДПС часто були необґрунтованими, тому очікуємо, що ця норма не призведе до такого ефекту.

Крім цього прямо передбачено, що платники податків не зобов’язані надавати інформацію і документи на нові запити ДПС, якщо така інформація вже надавалася. Натомість необхідно повідомити про реквізити листа, яким такі інформація і документи надавалися раніше.

Розширюється перелік інформації, яка щомісячно публікується на офіційному сайті ДПС, зокрема це:

 • Інформація про податковий борг фізичних осіб;
 • Інформація щодо сплати податків і зборів платками акцизного податку з реалізації пального, а також особами, які отримали ліцензії на виробництво, зберігання, оптову або роздрібну торгівлю пальним.

Передбачені наслідки, пов’язані з наявністю податкового боргу:

 • ДПС надано право звертатися до суду для встановлення заборони виїзду закордон керівникам юридичних осіб і постійних представництв, які не погашають податковий борг у сумі понад 1 млн грн протягом 240 днів після вручення податкової вимоги, до погашення податкового боргу;
 • ДПС без звернення до суду може стягувати кошти за рахунок готівки, коштів з рахунків платника податків у банках для погашення податкового боргу, який виник у зв’язку із несплатою визначених у податковій звітності грошових зобов’язань і пені, і не сплачується протягом 90 днів незалежно від суми боргу (раніше – лише якщо сума боргу перевищувала 5 млн грн).

Законом № 1914-ІХ також запроваджені наступні зміни:

 • Платникам податків і контролюючим органам надано право відкрито застосовувати технічні прилади і засоби аудіо-, фото- і відеофіксації та використовувати таку інформацію під час проведення перевірок;
 • Платники податків зможуть отримувати через електронний кабінет податкову інформацію про інших платників за їх попередньою згодою (після 1 липня 2022 року).
МІНІМАЛЬНЕ ПОДАТКОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


Закон № 1914-ІХ запровадив нову категорію – мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ). МПЗ – це мінімальний платіж до бюджету, який має сплатити власник або користувач ділянки сільськогосподарського (С/Г) призначення незалежно від отримання доходів з земельної ділянки. МПЗ може поширюватися як на фізичних осіб так і на суб’єктів господарювання. МПЗ стосується податків (зборів, платежів), пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної С/Г продукції, а також з власністю і користуванням землями С/Г призначення.

МПЗ не є окремим податком. Фактично додаткові податкові зобов’язання виникатимуть у власників і користувачів С/Г ділянок, якщо сума фактично сплачених податків (зборів, платежів), пов’язаних з С/Г ділянкою, включаючи з виробництвом і реалізацією С/Г продукції, та витрат на оренду ділянок, буде меншою за розмір МПЗ.

Розмір МПЗ розраховується як 5% (4% у 2022 році) від індексованої нормативно-грошової оцінки (НГО):

 • земельної ділянки;
 • 1 гектара ріллі по області або Автономній Республіці Крим на кожний гектар землі, що знаходиться у власності або користуванні, якщо НГО земельної ділянки не проведено.

Для фермерів – фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 4 групи, МПЗ встановлюється в половинному розмірі від зазначеного вище. Штрафні санкції за порушення, пов’язані з МПЗ, у частині донарахування податкових зобов’язань і порушення правил сплати зобов’язань, вчинених у 2022 році, не застосовуються.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ


Закон № 1914-ІХ обмежує можливість великим платникам податків [1] зменшувати фінансовий результат до оподаткування. Такі платники зможуть перенести на наступний рік не більше 50% непогашеної суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих періодів. При цьому обмеження не застосовується у випадку, коли така непогашена сума становить 10 або менше відсотків позитивного фінансового результату до оподаткування поточного року.

[1] Великими платниками є юридичні особи та постійні представництва, у яких за останні 4 квартали (1) дохід > 50 млн євро або (2) сума сплачених податків, зборів, платежів > 1.5 млн євро.

Іншими нововведеннями, зокрема, є:

 • Звільнення від коригування (збільшення) фінансового результату на суму роялті, нарахованих (1) на користь правовласників за використання об’єктів авторського права, суміжних прав чи (2) як відрахування на користь правовласників за договорами з організаціями колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
 • Обов’язок збільшити фінансовий результат на суму безповоротної фінансової допомоги, врахованої як витрати, наданої іншому платнику податку на прибуток, якщо отримувач є пов’язаною особою та за попередній фінансовий рік задекларував від'ємне значення об’єкта оподаткування;
 • До 1 січня 2024 року виробникам електричної енергії за "зеленим" тарифом надано право визначати зобов’язання з податку на прибуток за касовим методом.
ПДВ


Законом № 1914-ІХ передбачено низку змін до особливостей справляння ПДВ:

 • Зменшено строк, протягом якого можливо включити до податкового кредиту суми ПДВ на підставі зареєстрованих податкових накладних (365 днів замість 1095 днів);
 • Встановлено строк реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної (1095 днів);
 • Визначено, що базою оподаткування для операцій з імпорту і постачання тютюнових виробів, тютюну, його промислових замінників, рідин для електронних сигаретах, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни, є така максимальна роздрібна ціна. При цьому друге і наступне їх постачання звільнено від оподаткування ПДВ;
 • До 1 січня 2026 року продовжено застосування касового методу для операцій з постачання, передачі, розподілу електричної та/або теплової енергії, вугілля та/або продуктів його збагачення, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;
 • До 1 січня 2027 року продовжено звільнення від ПДВ операцій з імпорту і постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації;
 • Застосування загального порядку пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту при постачанні відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися в такого платника внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів на виробництві, будівництві та інших подібних операцій;
 • Звільнено від оподаткування ПДВ окремі операції, пов’язані з інвестиційним золотом [2].

[2] Інвестиційним золотом вважаються (1) зливки або пластини золота 995-ї або вищої проби та (2) золоті монети 900-ї або вищої проби, якщо такі монети були викарбувані після 1800 року, є або були законним платіжним засобом та продаються за ціною, яка не перевищує ринкову вартість золота, що міститься в монетах, більш ніж на 80%.

ПДФО


Закон № 1914-ІХ змінює порядок оподаткування доходу від продажу нерухомості фізичною особою. Зокрема:

 • Дохід від продажу приватизованої земельної ділянки, яка перебуває у власності понад 3 роки, не оподатковується (один раз на рік);
 • Другий за рік продаж нерухомості, зазначеної в п. 172.1 ПКУ, яка перебувала у власності понад 3 роки, оподатковується за ставкою 5%, а третій і наступний продажі – за ставкою 18%;
 • Перший за рік продаж нерухомості, не зазначеної в п. 172.1 ПКУ, або зазначеної нерухомості, яка не перебувала у власності понад 3 роки, оподатковується за ставкою 5%, а другий і наступний продажі – за ставкою 18%.

Також Закон № 1914-ІХ передбачає наступні зміни:

 • Змінено пільгу для доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції – звільняється від оподаткування дохід в межах 12 мінімальних заробітних плат незалежно від площі земельної ділянки. У разі перевищення вказаного показника, оподатковується лише сума перевищення;
 • Передбачено ставку податку 9% для доходів від іноземних партнерства, трастів і фондів, якщо такі утворення не є КІК і дотримані передбачені ПКУ формальності щодо декларування такого доходу;
 • Для розрахунку інвестиційного прибутку як витрати можливо врахувати вартість інвестиційного активу, що була задекларована особою в рамках "податкової амністії".
РЕНТНА ПЛАТА


Закон № 1914-ІХ вносить корективи до порядку розрахунку рентної плати з реалізації залізної руди. Відтепер ставка рентної плати буде становити 3.5% / 5% / 10%, залежно від середньої вартості залізної руди за індексом IODEX 62% FE CFR China. Фактична ціна реалізації для руд заліза визначатиметься Мінекономрозвитку за податковий період як середня вартість залізної руди за вказаним індексом.

Також було підвищено ставки рентної плати за користування іншими ресурсами, в тому числі радіочастотним ресурсом. Додатково уточнено деякі визначення, що застосовуються для порядку справляння рентної плати, зокрема «добування корисних копалин», «кондиції на мінеральну сировину», «мінеральна сировина», «обсяг добутих корисних копалин», «первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини».

ІНШІ ВАЖЛИВІ ЗМІНИ

 • Прямо передбачено, що до складу роялті відносяться платежі користувачів об’єктів авторського права, суміжних прав на користь організацій колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
 • Запроваджено спеціальні податкові пільги до 1 січня 2037 року для переробних підприємств, що створюються після 1 січня 2022 року в окремих населених пунктах, що знаходяться на території проведення Операції об’єднаних сил, підконтрольній уряду, в частині податку на прибуток, ПДВ, рентної плати, плати за землю;
 • Встановлено заборону підприємствам, що здійснюють розведення свійської птиці, виробництва м’яса свійської птиці бути платниками єдиного податку 4 групи;
 • Надано звільнення до 1 січня 2027 року від оподаткування податком на прибуток підприємств, що здійснюють розведення та вирощування свійської птиці, виробництва м’яса свійської птиці (крім курей), з умовою цільового використання вивільнених коштів;
 • Змінено порядок оподаткування акцизним податком операцій з реалізації тютюнових виробів, тютюну, його промислових замінників, рідин для електронних сигарет у зв’язку з тим, що платником акцизного податку є виробник / імпортер, а не суб’єкт роздрібної торгівлі;
 • Змінено розмір окремих ставок екологічного податку і акцизного податку, порядок визначення бази оподаткування акцизним податком;
 • Для застосування спрощеної системи 4 групи члени фермерського господарства можуть мати від 0,5 гектарів визначених ПКУ земель (раніше – 2 гектари);
 • Передбачено ліквідацію 4 групи єдиного податку з 1 січня року, наступного за роком набрання чинності законом щодо стимулювання розвитку агропромислового комплексу України з урахуванням Спільної сільськогосподарської політики Європейського Союзу у розрізі надання державної допомоги і розвитку сільських територій.