Регулювання діяльності небанківських фінансових установ буде переглянуто у 2024 році

04.12.2023

З 1 січня 2024 року Національний банк України планує прийняти підзаконні нормативні акти щодо діяльності небанківських фінансових установ (НФУ) в Україні. Перегляд правил передбачає фундаментальні зміни, спрямовані на впровадження нових законодавчих положень щодо НФУ загалом, а також окремих законів про страхові компанії та кредитні спілки, набрання чинності якими також очікується з початку 2024 року.

Закони, за якими варто слідкувати:


 

Наразі НБУ розробляє підзаконні нормативні акти, щоб привести регуляторні вимоги у відповідність із новими редакціями законів. Зміни стосуватимуться ліцензійних умов, пруденційного нагляду, вимог до платоспроможності, резервів та систем внутрішнього контролю надавачів фінансових послуг тощо. Також врегульовано буде порядок здійснення в Україні діяльності іноземними надавачами фінансових послуг.

Зокрема, вже були оприлюднені проекти таких регуляторних актів:

 • Проєкт Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг
 • Проєкт Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами
 • Проєкт Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній
 • Проєкт Положення про вимоги до системи управління страховика
 • Проєкт Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика
 • Проєкт Положення про порядок обліку страховиком договорів, пов’язаних зі здійсненням діяльності із страхування, та вимог до захисту інформації страховика
 • Проєкт Положення про особливості діяльності об’єднаних кредитних спілок
 • Проєкт Положення про реорганізацію та ліквідацію кредитної спілки за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки

Ці та інші проекти положень, а також інформація щодо їх регуляторного впливу на ринок фінансових послуг, доступні для ознайомлення на веб-сайті НБУ.

Види діяльності, яку зачепить нове регулювання:


 

Варто зазначити, що низку важливих нововведень містить проєкт положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, яке замінить собою чинне положення про ліцензування надавачів фінансових послуг. Серед них такі:

 • Порядок переоформлення чинних ліцензій, а також розширення та звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг;
 • Порядок залучення та включення до капіталу субординованого боргу НФУ;
 • Врегулювання порядку аутсорсингу для виконання певних функцій підрядниками та партнерами ліцензованого надавача;
 • Оновлені вимоги до власників істотної участі, статутного капіталу, ділової репутації, професійної придатності керівників та ключових осіб тощо.

Нові положення є частиною ширшої стратегії НБУ щодо регулювання фінансового сектору України, з якою можна ознайомитись на сайті офіційного інтернет-представництва НБУ.

Фінансовим установам, які вже надають послуги або планують розпочати надання послуг, варто врахувати оновлені вимоги та підготуватися до їх виконання, щойно їх буде впроваджено.