Висновок торгово-промислової палати про істотну зміну обставин

16.09.2022

Торгово-промислові палати засвідчують військову агресію рф як істотну зміну обставин при виконанні договору та видають відповідні висновки

Кому це може бути актуально?

  • Ви є стороною договору (поставки, реалізації продукції, оренди, складського зберігання, тощо).
  • Військова агресія рф та її наслідки безпосередньо ускладнюють / обтяжують виконання Вами договору (наприклад, Ви не можете поставити товар в окуповану територію, не можете реалізувати продукцію через її знищення, не можете використовувати орендоване майно за цільовим призначенням і тд.). Тобто, виконання договору втрачає сенс або кінцевий результат буде на тим, на який сторони договору розраховували.
  • Ви бажаєте змінити чи розірвати договір, але інша сторона договору не дає свою згоду або ж договір / закон не дозволяє це зробити Вам в односторонньому порядку.

В такому випадку Ви можете звернутись до Торгово-промислової палати та отримати висновок про істотну зміну обставин для Вашого договору.

Зміна обставин для договору є істотною, якщо обставини змінилися настільки (у даному випадку через військову агресію рф), що, якби сторони договору могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах (наприклад, передбачили б інший строк або територію виконання договору, погодили іншу вартість або можливість компенсації витрат, не встановлювали б відповідальність, тощо).

При видачі висновку про істотну зміну обставин Торгово-промислова палата буде перевіряти наявність 4 умов:

  • В момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане
  • Зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися
  • Виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору
  • Із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Якщо всі 4 умови будуть встановлені, ТПП видає висновок про істотну зміну обставин для Вашого договору.

Переваги висновку ТПП:

  • Ви зможете використати висновок як суттєвий аргумент у переговорах з Вашим контрагентом для того, щоб домовитись про зміну або розірвання договору в досудовому порядку.
  • Ви зможете використати висновок як ключовий доказ в суді для зміни або розірвання договору, якщо так і не вдасться дійти згоди з контрагентом.