Умови отримання українського громадянства: питання і відповіді

21.10.2022

З початком відкритої збройної агресії рф питання набуття українського громадянства знову набуло попиту серед іноземців. Закон України «Про громадянство України» (далі – Закон № 2235-ІІІ) передбачає одразу декілька підстав набуття громадянства України:

 1. за народженням;

 2. за територіальним походженням;

 3. внаслідок прийняття до громадянства;

 4. внаслідок поновлення у громадянстві;

 5. внаслідок усиновлення;

 6. внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в заклад охорони здоров’я, заклад освіти або інший дитячий заклад, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю;

 7. внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;

 8. у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;

 9. внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;

 10. за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Кожна з підстав має свої особливості і процедури. Найвищим попитом наразі користується процедура прийняття до українського громадянства. На ній ми і зупинимося.

 

Які умови прийняття до українського громадянства?

Від початку війни умови отримання українського громадянства не зазнали змін. . 2 ст. 9 Закону України «Про громадянство України» (далі – Закон № 2235-ІІІ) передбачає такі умови:

 1. визнання і дотримання Конституції України та законів України, що засвідчується особою у поданій в установленому порядку заяві про прийняття до громадянства України;

 2. подання зобов’язання припинити іноземне громадянство або декларації про відмову від іноземного громадянства;

 3. безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років;

 4. отримання дозволу на імміграцію;

 5. володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування;

 6. наявність законних джерел існування.

 

Декларація про відмову від іноземного громадянства

Якщо з більшістю перерахованих умов все зрозуміло, то з поданням зобов'язання припинити іноземне громадянство виникає чимало запитань. Нестабільна безпекова ситуація, проблеми з перетином кордону, а для громадян рф і рб – ще й ризик переслідування за проукраїнську позицію. Ці фактори часто змушують заявників шукати альтернативи загальній процедурі виходу із попереднього громадянства.

Український парламент ще до війни спростив процедуру прийняття до громадянства для деяких категорій осіб, а також,  розширив перелік осіб, які замість зобов’язання припинити іноземне громадянство (підданство) можуть подати документ із назвою «декларація про відмову від іноземного громадянства». 19 грудня 2021 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про громадянство України” щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб" (далі – Закон № 1941-IX), згідно якого замість зобов’язання припинити громадянство іноземці можуть подати «декларацію про відмову від іноземного громадянства».  

До таких категорій можна віднести іноземця:

 • у якого існують незалежні від нього причини неотримання документа про припинення іноземного громадянства (підданства) або іноземних громадянств (підданств);
 • якого визнано біженцем або якому надано притулок в Україні;
 • який отримав посвідку на тимчасове проживання на підставі ч. 20 ст. 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства";
 • який в установленому законодавством України порядку проходить військову службу за контрактом у Збройних Силах України (далі – ЗСУ) або проходив таку службу, контракт якого припинено (розірвано), та який звільнений з військової служби з підстав, передбачених підпунктами "а", "б" пунктів 1-3 ч. 5 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;
 • який має визначні заслуги перед Україною або прийняття якого до громадянства України становить державний інтерес для України;
 • який в установленому законодавством України порядку проходить військову службу за контрактом у ЗСУ та нагороджений державною нагородою України;
 • який є громадянином держави, визнаної Верховною Радою України (далі – ВРУ) державою-агресором або державою-окупантом, і зазнав переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності (що підтверджується довідкою Міністерства закордонних справ України (далі – МЗС), дипломатичного представництва чи консульської установи України);
 • який є одним із подружжя особи, яка має право на подання декларації ) та яка:
 • в установленому законодавством України порядку проходить військову службу за контрактом у ЗСУ або яка в установленому законодавством України порядку проходила військову службу за контрактом у ЗСУ, контракт якої припинено (розірвано), та звільнена з військової служби з підстав, передбачених підпунктами "а", "б" пунктів 1-3 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";
 • має визначні заслуги перед Україною або прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України;
 • в установленому законодавством України порядку проходить військову службу за контрактом у ЗСУ та нагороджена державною нагородою України;
 • є громадянином держави, визнаної ВРУ державою-агресором або державою-окупантом, та зазнала у країні своєї громадянської належності переслідувань, що підтверджується документом, передбаченим цим Законом.

Окремо законом передбачено декларацію про відмову дитини від іноземного громадянства. Це документ, у якому один із батьків або її опікун чи піклувальник засвідчує відмову дитини від громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав.

Якщо особа не відноситься до цього переліку, то вона подає зобов’язання припинити іноземне громадянство та самостійно виходить з нього. На практиці іноземці часто першочергово подають зобов'язання вийти, а в процесі процедури набуття громадянства, коли з'являються вже певні формальні докази неможливості виходу – долучають декларацію про відмову. Тому не виключені варіанти поєднання описаних підходів.

 

Які документи необхідно подавати?

Згідно з п. 47 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень (далі – Порядок), для прийняття до громадянства України особа подає такі документи:

а) Заяву про прийняття до громадянства України (в двох примірниках); а)

б) Три фотокартки (розміром 35*45 мм);

в) Один із таких документів:

 • декларацію про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства);
 • зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців);
 • декларацію про відмову від іноземного громадянства;
 • заяву про зміну громадянства (для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України).

г) Один із таких документів:

 • документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років, - для особи, яка в'їхала в Україну іноземцем (копія паспортного документа);
 • документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з моменту в'їзду в Україну, разом із документом, який підтверджує, що особа в'їхала в Україну особою без громадянства, - для особи, яка в'їхала в Україну особою без громадянства (копія паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року, або копія проїзного документа особи без громадянства, або копія посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон).

д) Один із таких документів:

 • копію документа про дозвіл на імміграцію в Україну;
 • копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку на території України;
 • копію посвідки на постійне проживання (для іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України «Про імміграцію»).

е) Один із таких документів:

 • документ про володіння державною мовою;
 • копію атестата чи витяг із залікової відомості диплома;
 • документ, що підтверджує інвалідність (для особи, яка має фізичні вади).

є)  Документ про наявність законних джерел існування протягом останніх шести місяців на момент подання заяви про прийняття до громадянства України.

В залежності від категорії особи, перелік необхідних документів для набуття громадянства може змінюватися (у більшості випадків спрощуватися).

Так, наприклад, для прийняття до громадянства України особа, яка перебуває у шлюбі з громадянином України понад два роки та отримала дозвіл на імміграцію, повинна подати додатково копію документа, що підтверджує перебування чоловіка (дружини) у громадянстві України, та документ, що підтверджує перебування особи у шлюбі з громадянином України терміном понад два роки. Натомість документи, передбачені п. «г» вищезазначеного переліку, надавати не потрібно.

Для прийняття до громадянства України особи, яка в установленому законодавством України порядку проходить військову службу за контрактом у ЗСУ, відсутня вимога щодо подання документів, передбачених п.п. «г - д» переліку, проте необхідно подати документ, який підтверджує, що особа в установленому законодавством України порядку проходить військову службу (копію контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України та довідку з місця служби, дійсну на момент подання документів), та документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з моменту набрання чинності контрактом (копія військового квитка, копія паспортного документа (проїзного документа особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон – для осіб без громадянства).

Для прийняття до громадянства України особа, яка має визначні заслуги перед Україною, або особа, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України, подає подання на ім'я Президента України, центрального органу виконавчої влади України, що підтверджує дані обставини, та лише документи, передбачені п.п. «а - в» вищезазначеного переліку.

Для прийняття до громадянства України особа, яка в установленому законодавством України порядку проходить військову службу у Збройних Силах України та нагороджена державною нагородою України, подає документи, передбачені п.п. «а - в» вищезазначеного переліку, а також: копію документа, що підтверджує нагородження, копію військового квитка особи, копію контракту про проходження військової служби та довідку з місця служби.

У більшості випадків вимагається додаткове подання документа про те, що особа на території іноземної держави не вчиняла тяжких або особливо тяжких злочинів, злочинів проти людства та не здійснювала геноцид.

За подання заяви та інших документів з питань громадянства сплачується державне мито у розмірі 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (8,5 гривень), документ про сплату якого подається разом із заявами та іншими документами з питань громадянства.

 

Хто має право подати заяву та документи?

Заяву та інші документи з питань громадянства заявник подає особисто. За наявності поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява та інші документи можуть бути подані іншою особою або надіслані поштою (п. 5 Порядку). Впровадження воєнного стану, ймовірно, відноситься до поважних причин. Водночас, враховуючи важливість кроку та задля усунення будь-яких непорозумінь, рекомендуємо за можливості користуватися загальним правилом і подавати документи особисто.

 

Куди необхідно подавати заяву та документи?

Документи щодо оформлення набуття громадянства України подаються до територіального органу Державної міграційної служби України (далі – ДМСУ) за місцем проживання заявника (абц. 2 п. 2 Порядку). Можливість подачі документів через інші органи (в т.ч. консульства) не передбачена. Отже, заявник має перебувати в Україні.

 

Як відбувається процедура їх розгляду?

Після подачі заяви і необхідних документів розпочинається процедура їх перевірки. Якщо буде встановлено, що подані документи не оформлені відповідно до вимог законодавства України, територіальний підрозділ ДМСУ не пізніш як у двотижневий строк з дня надходження документів надсилає їх заявникові для усунення недоліків. Якщо заявник у двомісячний строк з дня повернення документів не усуває недоліки та не подає документи повторно, керівник територіального підрозділу ДМСУ приймає рішення про припинення провадження за цією заявою (абц. 2 п. 101 Порядку).

ДМСУ відправляє подані іноземцем документи до органів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України, які повинні підтвердити відсутність підстав, за яких прийняття до громадянства України не допускається.Керуючись ст. 9 Закону № 2235-ІІІ, до громадянства України не приймається особа, яка:

 • вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
 • засуджена в Україні за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;
 • вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.

Дія положень, передбачених пунктами 1, 3 вищезазначеного переліку, не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які:

 • уклали контракт про проходження військової служби у ЗСУ;
 • надавали допомогу підрозділам ЗСУ та іншим утворених відповідно до законів України військовим формуванням, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення;
 • мають визначні заслуги перед Україною чи прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України та/або брали (беруть) участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України (останнє доповнення здійснено вже під час війни на підставі Закону № 2153-IX від 24.03.2022).

Для цього компетентні органи України повинні у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, визначити, що рішення про притягнення відповідної особи до відповідальності за вчинення злочинів, передбачених пунктами 1 та/або 3 цього переліку, було прийняте з політичних мотивів правоохоронними та/або судовими органами держави, визнаної ВРУ державою-агресором або державою-окупантом, або держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України.

Підставами для відмови є також:

 • невиконання підстав для отримання послуги;
 • невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

Після отримання позитивних рішень ДМСУ відправляє документи до Комісії при Президентові України з питань громадянства, яка розглядає подані документи й у разі відсутності недоліків приймає рішення про внесення пропозицій Президентові України щодо задоволення заяви іноземця про прийняття до громадянства України.

У разі ухвалення позитивного рішення Президент України виносить Указ про присвоєння іноземцю громадянства України, а документи відправляються разом із наказом до ДМСУ та МЗС.

Загальний строк розгляду заяв і подань про прийняття до громадянства України або припинення громадянства України не повинен перевищувати 1 року з дня їх надходження (п. 112 Порядку). Проте, враховуючи реалії воєнного часу, строки фактично можуть бути довшими.

 

Які законодавчі ініциативи є в напрямку громадянства?

Наразі більшість процедур з набуття українського громадянства призупинені, що, ймовірно, пов'язано із вимогами національної безпеки. Громадяни рф та рб в більшості випадків отримують відмови у прийнятті документів з посиланням на очікування врегулювання питання на законодавчому рівні.

Не зважаючи на це, з початком війни процедура набуття українського громадянства не зазнала суттєвих змін, хоча зараз відомо про декілька спроб її вдосконалити .

 1. Законопроєкт № 6368-д доповнює перелік підстав для втрати (наприклад, добровільне набуття громадянства держави-агресора або держави-окупанта) та набуття громадянства України,передбачає певну лібералізацію в Україні інституту подвійного чи множинного громадянства, пропонується суттєве вдосконалення інституту декларування відмови від іноземного громадянства.  Також цим законопроектом передбачається посилення механізму щодо позбавлення громадянства. Зокрема, підставами для втрати громадянства України можуть стати добровільне набуття громадянства держави-агресора або держави-окупанта.
 2. Законопроєкт № 7339 пропонує запровадити обмеження для набуття українського громадянства для осіб (а також близьких родичів) з антиукраїнською позицією та / або діяльністю.
 3. Інший законопроєкт № 7606 пропонує запровадити обов’язковіх іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою для прийняття до громадянства України. 18 вересня законопроект прийнято в першому читанні, наразі документ готується до другого читання.
 

В INTEGRITES працює команда експертів з міграційного права із суттєвим досвідом комунікації з владними органами широкої дискреції, а також вирішення спорів, пов'язаних із забезпеченням потреб клієнтів у міграційній сфері. Переходьте за посиланням, щоб дізнатись, як ми можемо допомогти.