Що робити аграріям у разі форс-мажору

06.06.2018

Публікація розміщена на Новое Время. Бізнес.

Після закінчення посівної аграріям слід подумати над захистом бізнесу від негативних зовнішніх обставин. Потрібно чітко прописати в господарських договорах положення про форс-мажорні обставини.

У народі мудрі люди кажуть, що в агронома – чотири біди: весна, літо, осінь та зима. Адже левова частка успіху в сільському господарстві залежить від погоди. Стихійні лиха (Acts of God) зазвичай включаються сторонами договору в положення про форс-мажор, нарівні й з іншими обставинами – підставами неможливості виконання договору. Виняткові погодні умови (стихійне лихо) – це епідемія, сильний шторм, циклон, ураган/буревій, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха тощо.

Як правило, перелік форс-мажорних обставин, який зазначається сторонами в договорі, є досить детальний та включає в себе, окрім стихійних погодних умов, також: збройний конфлікт, військові дії, акти тероризму, масові заворушення, введення комендантської години, страйк, протиправні дії третіх осіб, пожежу, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо.

Подія визначається форс-мажорною, якщо вона впливає на належне виконання зобов’язань за договором, не існувала на час його укладення; і ця надзвичайна та невідворотна подія об’єктивно знаходиться поза контролем сторони (сторін) договору.

Факт настання та дії форс-мажорних обставин має бути підтверджений уповноваженим органом.

Закон Про торгово-промислові палати в Україні (далі – ТПП) у вересні 2014 року було доповнено статтею 14–1 Видача сертифікатів щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), яка визначила компетенцію ТПП України та уповноважених нею регіональних торгово–промислових палат як єдиних органів із засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) в Україні і встановила перелік обставин форс-мажору (обставин непереборної сили).

Згідно регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) у редакції від 18.12.2014 року № 44(5), підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є:

  1. наявність (настання) однієї або більше форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), перелічених у ст. 14-1 закону України Про торгово-промислові палати в Україні в редакції від 02.09.2014 року;
  2. визначення форс-мажорних обставин у договорі, або нормативному акті;
  3. вплив вищезгаданих обставин на зобов’язання таким чином, що унеможливили його виконання у термін, передбачений відповідно договором,  законодавчими та/чи іншими нормативними актами.

Дуже важливим є знати, що форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному окремому договору, окремому податковому та/чи іншому зобов’язанню/обов’язку, виконання яких настало згідно з умовами договору, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

Таким чином, приміром, при кібератаці вірусом Petya влітку 2017 року, підприємство не могло звернутися до ТПП за отриманням одного сертифікату, який би слугував одночасно “індульгенцією” для податкових органів та усіх контрагентів за господарськими договорами.

Тягар доказування настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) покладений на заявника. Строк розгляду заяви ТПП про засвідчення форс-мажорних обставин підлягає розгляду залежно від складності та обсягу документів протягом семи робочих днів із дня звернення суб`єкта господарської діяльності.

Тарифи на послуги із засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили є достатньо “недешевими. Так, за засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), якими унеможливлено виконання зобов’язань за договорами, укладеними між резидентами України, заявник повинен сплатити 4,4 тис. гривень, а, наприклад, за засвідчення форс-мажорних обставин, якими унеможливлено виконання зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами – 10,1 тис. гривень.

Враховуючи вищевикладене, на етапі підготовки договору із контрагентом важливим є визначити перелік форс-мажорних обставин, а також як саме буде впливати форс-мажор на зобов’язання сторін. Наприклад, деякі договори поставки передбачають право автоматичної пролонгації періоду поставки на фіксовану кількість днів або до моменту закінчення форс-мажору. Якщо непередбачувані обставини продовжуються більше певного терміну, у договорі передбачається право будь-якої сторони в односторонньому порядку ініціювати припинення дії договору.

При настанні будь-якої обставини непереборної сили, яка є перепоною для виконання договору, заінтересована сторона повинна слідувати чіткому алгоритму: перевірити наявність в договорі відповідного положення про форс-мажор та його детальні умови; своєчасно та в передбаченій договором формі повідомити контрагента про настання такої події, документально зафіксувати факт наявності такої події (звернутись до Національної поліції, МНС тощо); звернутись до ТПП за отриманням сертифікату; контролювати строки, передбачені положеннями договору про форс-мажор.

Протидія зовнішнім факторам в агробізнесі можлива і важлива, і відбувається завдяки правильному використанню менеджментом компанії систем управління відповідною категорією ризиків. Але враховуючи природу зовнішніх факторів та переважно відсутність будь-якої можливості сторони події на них впливати, протидія повинна проявлятися й у вжитті заходів, спрямованих на зпобігання їм та мінімізацію втрат.

Посилання на ресурс, де знаходиться публікація

https://biz.nv.ua/ukr/experts/...