Як держава планує боротися зі зловживанням на оптових енергоринках

12.10.2022

В Україні посилять законодавство щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, відповідний законопроєкт № 5322 ("Законопроєкт про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках") Верховна Рада ухвалила у першому читанні 20 вересня 2022 року, також вирішено скоротити строк його підготовки до другого читання. Очікується, що законопроєкт стане законом вже найближчими місяцями.

Цей Законопроект імплементує в нашу законодавство положення Регламенту (ЄС) № 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку ("REMIT").

Що таке REMIT

REMIT діє з грудня 2011 року і поширюється на ринки електроенергії та газу. Серед іншого, цей механізм:

 • Визначає поняття зловживання і маніпулювання на ринку, спроби такого маніпулювання, визначає, що таке інсайдерська інформація на енергетичному ринку, та встановлює правила поводження з такою інформацією
 • Прямо забороняє зловживання на оптових енергоринках
 • Встановлює вимоги щодо розкриття інсайдерської інформації учасниками ринку
 • Зобов’язує професійних учасників ринку повідомляти про підозрілі транзакції

Законопроєкт про запобігання зловживанням на оптових енергоринках пропонує імплементувати адаптовану версію REMIT, що відповідає зобов’язанням України як учасниці Енергетичного співтовариства. Адаптована версія не містить положень щодо передачі інформації Агентству з питань співробітництва енергетичних регуляторів та повноважень Агентства щодо розслідування випадків зловживання.

До яких змін готуватися гравцям ринків енергії

Положення REMIT будуть впроваджені в законодавство України в рамках гармонізації із законодавством ЄС, відповідно, ринки електроенергії та газу в Україні будуть регулюватися так, як це здійснюється в ЄС.

Оптові енергетичні ринки

Законопроєкт вводить поняття оптового енергетичного ринку. Це будь-який ринок, на якому здійснюються господарсько-торговельні операції з оптовими енергетичними продуктами:

 • договорами купівлі-продажу електроенергії або газу;
 • договорами на передачу електроенергії або транспортування газу або на доступ до пропускної спроможності/розподілу потужності, включаючи пов’язані з ними похідні фінансові інструменти;
 • договори постачання та розподілу електроенергії або газу споживачам, сумарна потужність споживання яких перевищує 600 ГВт год на рік.

Учасником оптового енергетичного ринку визнається будь-який учасник ринку електроенергії або газу, який здійснює операції із вказаними продуктами, тобто оператор системи передачі, трейдери, експортери, імпортери, а в окремих випадках – й оператори системи розподілу та споживачі. Учасники оптового енергетичного ринку мають зареєструватися в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Інсайдерська інформація

У законодавство впроваджується поняття «інсайдерська інформація», тобто неоприлюднена точна і специфікована інформація про події та обставини на оптових енергетичних ринках, що дає змогу передбачити коливання цін на оптові енергетичні продукти, розкриття або оприлюднення якої може вплинути на ринкову ціну оптових енергетичних продуктів.

НКРЕКП визначатиме перелік інформації, яка вважається інсайдерською.

Володільцями інсайдерської інформації визначається широке коло суб’єктів:

 • члени наглядової ради або виконавчого органу суб’єкта ринку;
 • власники акцій, часток в суб’єкті ринку;
 • усі, хто має доступ до зазначеної інформації у зв’язку з виконанням службових обов’язків;
 • усі, хто в неправомірний спосіб отримав доступ до інсайдерської інформації;
 • усі, хто знають або повинні знати, що інформація є інсайдерською.

Володільцям інсайдерської інформації буде заборонено використовувати цю інформацію для вчинення правочинів на власну користь, розголошувати цю інформацію будь-яким третім особам (окрім розкриття такої інформації у випадках, визначених законодавством), а також заборонено надавати рекомендації щодо вчинення правочинів на основі інсайдерської інформації. За порушення цих заборон наставатиме відповідальність, про яку йдеться нижче.

Використовувати інсайдерську інформацію дозволять як крайній захід для забезпечення стабільної роботи відповідного ринку, для дотримання вимог безпечної та надійної роботи системи або під час роботи в надзвичайних ситуаціях, визначених законодавством, або за умови втручання в роботу ринку електроенергії відповідальних органів державної влади з тим, аби забезпечити безпеку постачання.

Про будь-який випадок дозволеного використання інсайдерської інформації відповідний учасник ринку повинен наступного дня повідомити НКРЕКП, а якщо інсайдерська інформація використовується в умовах надзвичайних ситуацій або за умови втручання відповідальних органів, то відповідні дані публікуються на сайті органу, що відповідальний за ухвалення рішень у надзвичайній ситуації.

В контексті інсайдерської інформації застосовується підхід, який узагальнено можна викласти так: будь-яка інсайдерська інформація має бути опублікована у встановленому порядку, до її опублікування ніхто не може користатись доступом до такої інформації для отримання неконкурентних переваг на ринку.

З огляду на це, учасники оптового енергетичного ринку повинні розкривати інсайдерську інформацію платформі інсайдерської інформації. Учасник ринку не зможе послатись на конфіденційність інформації як на підставу для її нерозкриття. Допускається тільки відкладена публікація інформації, оприлюднення якої може завдати шкоди критичній енергетичній інфраструктурі, але в будь-якому випадку таку інформацію слід буде розкрити НКРЕКП. Порядок розкриття визначатиме НКРЕКП.

Маніпулювання

Законопроєкт про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках забороняє здійснювати маніпуляції на оптових енергетичних ринках або спроби такого маніпулювання.

Що мається на увазі під маніпулюванням? Це будь-які дії з метою вплинути на ринкові ціни на оптових енергетичних ринках, наприклад, масове подання штучних заявок за різними цінами однією стороною з метою укладання угоди за однією чи кількома реальними заявками, штучне невикористання виробничих, транспортних потужностей, придбання пропускної спроможності міждержавних перетинів/газотранспортної системи (усієї або її частини) без її подальшого використання або ефективного використання.

Перелік дій, які є маніпулюванням, не є вичерпним, а НКРЕКП самостійно може визначати інші форми маніпулювань. У своєму аналізі НКРЕКП спиратиметься на практику інших країн ЄС та застосовуватиме рекомендації Агентства з питань співробітництва енергетичних регуляторів щодо застосування Регламенту (ЄС) 1227/2011 та рекомендації Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства.

Як будуть контролювати дотримання закону та карати за порушення

Законопроєкт передбачає серйозні механізми контролю на оптових енергетичних ринках.

В першу чергу, контроль здійснюватиметься шляхом отримання від учасників оптового енергетичного ринку інформації щодо їхньої торгової діяльності як на організованих ринках, так і поза ними, щодо потужності установок для виробництва, передачі (транспортування), зберігання електроенергії або природного газу, LNG установок, включаючи інформацію про планову недоступність або обмежену доступність цих установок. Така інформація надаватиметься до НКРЕКП у порядку, визначеному Комісією.

На оператора ринку електроенергії, професійних організаторів операцій з оптовими енергетичними продуктами на організованих торгівельних майданчиках, товарних біржах, електронних торгівельних майданчиках покладається обов’язок повідомляти НКРЕКП про операції, щодо яких є підозра незаконного використання інсайдерської інформації або здійснення маніпулювання.

Оператор газотранспортної системи зобов’язаний інформувати НКРЕКП про операції, щодо яких має обґрунтовані підстави вважати, що операції щодо розподілу потужності або операції щодо балансування здійснені з порушенням вимог щодо невикористання інсайдерської інформації, або мають ознаки маніпулювання.

НКРЕКП у свою чергу буде відстежувати торговельні операції з оптовими енергетичними продуктами, а у випадку виявлення «підозрілих» операцій розпочинатиме відповідні розслідування. НКРЕКП повинна затвердити Порядок розслідування, а також зможе залучати АМКУ та НКЦПФР до розслідування зловживань.

Законопроєкт також передбачає накладення штрафів за порушення вимог щодо поводження із інсайдерською інформацією або за маніпулювання. За спробу маніпулювання на оптовому енергетичному ринку до відповідного гравця застосовуватиметься штраф у розмірі 102 млн. грн.
За нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог передбачено штраф у розмірі 52 млн. грн.

Встановлюється також обмеження суми штрафу на рівні 10% від річного доходу (виручки) відповідного учасника оптового енергетичного ринку.

Після того, як нові зміни набудуть чинності, відкриється перспектива притягувати володільців інсайдерської інформації до кримінальної відповідальності за її незаконне використання. Відповідна стаття внесена до Кримінального кодексу ще у 2020 році, однак повноцінно запрацює тільки після ухвалення Законопроєкту.

Кримінальна відповідальність наставатиме за розкриття, передачу, надання доступу до інсайдерської інформації чи надання порад з придбання чи продажу оптових енергетичних продуктів на основі інсайдерської інформації. Також каратиметься вчинення правочинів з використанням інсайдерської інформації.

За такі дії волі не позбавлятимуть, але необхідно буде сплатити штраф у розмірі від 650 до 1105 тис. грн, також може бути застосована заборона обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років.

Крім того, до кримінальної відповідальності можливо буде притягнути посадових осіб учасників оптових енергетичних ринків за маніпулювання на організованих ринках, де здійснюється оптова торгівля енергоносіями. Такі дії каратимуться штрафом у розмірі від 51 до 85 тис. грн, також може бути застосована заборона обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років.

Замість висновку

Прийняття законопроєкту про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках зробить оптові ринки електроенергії та газу прозорішими та конкурентнішими, що у свою чергу повинно забезпечити формування справедливих і обґрунтованих цін.

Державне регулювання на відповідних ринках і контроль за ними посилиться, а впровадження штрафів та можливість застосування кримінальної відповідальності збільшить ціну помилки для учасників оптових енергоринків. Очевидно, таким учасникам доведеться переглянути свої комплаєнс політики та впровадити нові підходи для управління ризиками.

 

Автор:
Сергій Даців, старший юрист

Опубліковано Економічна Правда