Затверджені порядок та умови страхування/перестрахування ЕКА воєнних і політичних ризиків

16.04.2024

9 квітня 2024 року Кабмін розширив можливості Експортно-кредитного агентства (далі – «ЕКА»), затвердивши перелік воєнних та політичних ризиків, які ЕКА може страхувати, а також відповідні умови їхнього страхування (перестрахування) (далі – «Умови»).

 

Зокрема до воєнних ризиків відносяться такі страхові ризики, що можуть виникнути на території України:

 1. воєнний конфлікт, включаючи війну або збройний конфлікт, збройна агресія, бойові дії, масові заворушення;
 2. насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;
 3. терористичні акти та/або диверсії;
 4. окупація, анексія.
 

До політичних ризиків було віднесено:

 1. здійснене органами державної влади України примусове відчуження майна/вилучення майна суб’єкта господарювання (позбавлення права власності на майно);
 2. безпідставне (незаконне) відкликання ліцензії з боку регулятора ринку або примусове припинення (зупинення) діяльності суб’єкта господарювання державними органами, що встановлене рішенням суду, що набрало законної сили, крім випадків, коли таке припинення діяльності спричинене невиконанням суб’єктом господарювання вимог законодавства;
 3. невиконання або відмова від виконання державою зобов’язань, визначених законодавством, стратегічними або програмними документами, затвердженими в установленому законодавством порядку, та/або інвестиційним договором за умови, що суб’єкт господарювання має право вимагати виконання таких зобов’язань;
 4. введення державою заборони (платіжні ембарго, мораторій) на здійснення розрахунків;
 5. неможливість конвертації валюти або переказу валюти за кордон суб’єктом господарювання, крім випадків, передбачених законодавством.
 

Умови поширюються тільки на страхування (перестрахування) кредитів українських суб'єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об'єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, а також на прямі інвестиції в Україну.

Відповідно до Умов ЕКА здійснює страхування інвестицій, інвестиційних кредитів та перестрахування ризиків на підставі відповідних договорів страхування та перестрахування.

 

Так, договір страхування інвестицій укладається за умови виконання таких вимог:

 1. об’єкт інвестування розміщується на території України, крім територій, які на дату укладання договору окуповані або знаходяться у зоні бойових дій (згідно з відповідним наказом Мінреінтеграції);
 2. метою прямої інвестиції є створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження;
 3. товари (роботи, послуги), які експортуватимуться в результаті реалізації інвестиції, відповідають вимогам статті 8 Закону України "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності", тобто мають українське походження та не відносяться до переліку винятків, зазначених у цій статті (наприклад, олія сира, корок агломерований, амбра сіра).

Більшість умов страхування сторони можуть узгодити за домовленістю у договорі, але застосовуються певні обмеження: наприклад, страхова сума не може перевищувати вартості прямої інвестиції або розміру очікуваних страхувальником дивідендів з такої інвестиції.

 

Схожі вимоги застосовуються і до договору страхування інвестиційних кредитів, а саме:

 1. надання кредитів українським суб’єктам господарювання має бути пов’язане з інвестиціями на створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження;
 2. об’єкти та інфраструктура, на створення яких надається інвестиційний кредит, мають розміщуватися на території України, крім територій, які на дату укладання договору окуповані або знаходяться у зоні бойових дій (згідно з відповідним наказом Мінреінтеграції);
 3. товари (роботи, послуги), які експортуватимуться в результаті реалізації інвестиції, повинні відповідати вимогам статті 8 Закону України "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності".

Страхувальником за договором страхування інвестиційних кредитів є банк, який надав або має намір надати позичальнику інвестиційний кредит. Строк договору не може перевищувати строку кредитування.

Як і у випадку з договором страхування інвестицій, сторони можуть узгодити інші умови страхування у відповідному договорі між ними, однак варто врахувати обмеження, встановлені Умовами. Наприклад, страхова сума встановлюється у межах суми ймовірних збитків страхувальника, яка визначається виходячи з розміру ліміту заборгованості або основного боргу на підставі умов кредитного договору та з урахуванням вимог законодавства. Страхова сума не може перевищувати 100% ліміту заборгованості або основного боргу.

 

Що стосується перестрахування, Умови передбачають право укладення ЕКА договорів перестрахування ризиків (вхідного та вихідного) за договорами страхування інвестицій або договорами страхування інвестиційних кредитів з урахуванням вимог законодавства:

 1. із страховиками-нерезидентами та іноземними ЕКА — членами Міжнародного союзу страховиків кредитів та інвестицій, крім іноземних ЕКА, що є резидентами російської федерації та Республіки Білорусь;
 2. за участю перестрахових брокерів України або перестрахових брокерів-нерезидентів;
 3. шляхом облігаторного та/або факультативного перестрахування таких ризиків.
 

Детальніше з Умовами і порядком страхування (перестрахування) воєнних та політичних ризиків під час здійснення видів діяльності Експортно-кредитного агентства можна ознайомитись за посиланням.