Нижче податкове навантаження для бізнесу та спрощене адміністрування податків

25.04.2022

Зміни до Податкового кодексу вступили в силу

16 квітня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків в період воєнного, надзвичайного стану» від 01.04.2022 № 2173-IX («Закон № 2173»).

Закон № 2173 передбачає внесення ряду змін у Податковий кодекс України («ПК України») з метою зниження податкового навантаження для бізнесу та спрощення адміністрування податків.

Основні зміни включають наступне.

 

Спрощена система оподаткування

Нагадаємо, що на початку березня до ПК України були внесені зміни, які дозволили великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень. Однак, Законом 2173 для таких платників єдиного податку третьої групи скасовано обмеження щодо обсягу доходу як обов'язкової умови перебування на цій групі єдиного податку.

При цьому також змінено обмеження щодо видів діяльності, які можуть здійснювати платники єдиного податку 3 групи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2%, а саме дану систему дозволили використовувати платниками, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також платникам, які здійснюють видобування підземних та поверхневих вод та надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Також, Законом 2173 врегульовано наслідки з оподаткування податком на прибуток підприємств у разі переходу платників податків із загальної системи оподаткування на спрощену із застосуванням ставки 2%.

Як і очікувалось, законотворці передбачили, що від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, що існувало на дату переходу на сплату єдиного податку, може бути зараховане у зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, що виникатиме після відновлення сплати цього податку.

Окрім цього, надміру сплачена сума грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, невраховані авансові внески з даного податку при виплаті дивідендів, а також невраховані проценти з огляду на ліміт, встановлений п 140.2 ПК України, які існували на дату переходу на сплату єдиного податку за ставкою 2%, можуть бути зараховані у погашення грошових зобов’язань з цього податку, що виникатимуть після відновлення сплати податку на прибуток підприємств.

Після закінчення воєнного стану платник, який протягом календарного року перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2%, у разі відновлення ним у цьому ж році сплати податку на прибуток підприємств складає та подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком з початку такого календарного року. При цьому результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку за ставкою 2% не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств. Водночас, такі результати мають враховуватися для цілей визначення контрольованих операцій за фінансовими критеріями та для цілей встановлення необхідності застосування податкових різниць.

 

Податкові перевірки

Нагадаємо, що навіть під час воєнного стану податкові органи мають право на проведення таких податкових перевірок як:

  • камеральні перевірки декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, показники яких сформовані на підставі податкових накладних та/або розрахунків коригування, складених та зареєстрованих в ЄРПН, та/або митних декларацій, за винятком товарів (продукції), визначених пп. 215.3.1, 215.3.2, 215.3.2-1 та 215.3.3-1 ПКУ;
  • камеральні перевірки податкових декларацій платників єдиного податку 4 групи; та
  • фактичні перевірки.

При цьому, Законом 2173 доповнено положення ПК України щодо проведення камеральних та фактичних перевірок. Зокрема, передбачили, що у разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення камеральних перевірок оформлюється акт перевірки, який направляється контролюючим органом шляхом надіслання документа в електронний кабінет платника податків з одночасним надісланням на його електронну адресу (адреси) інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний кабінет. При цьому, зупиняється перебіг строків подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення.

У разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення фактичних перевірок, до платників податків застосовується відповідальність згідно з ПК України, законами, контроль за якими покладено на контролюючі органи. Як наслідок, на період дії воєнного, надзвичайного стану штрафи застосовуються лише за результатами проведення фактичних перевірок.

 

Контроль за цінами: нові повноваження податкових органів

В той же час, слід зазначити, що Закон 2173 наділяє податковий орган повноваженнями щодо здійснення контролю у сфері ціноутворення на період воєнного, надзвичайного стану. Як наслідок, з 16 квітня податкові органи здійснюють такий контроль шляхом проведення фактичних перевірок за наявності хоча б однієї з таких підстав:

  • отримання у встановленому законодавством порядку від державних органів або органів місцевого самоврядування інформації, що свідчить про можливі порушення платником податків законодавства про ціни і ціноутворення; або
  • отримання письмового звернення покупця (споживача), оформленого відповідно до закону, про порушення платником податків установленого порядку формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Однак, звертаємо Вашу увагу, що Закон 2173 не надає права застосувати адміністративно-господарські санкції за порушення законодавства про ціни і ціноутворення. Тобто право провести фактичну перевірку цін податківці отримали, а от право застосувати санкції – ні! Результати такої перевірки податкові органи передають до уповноваженого органу для прийняття рішень про накладення санкцій за виявлені порушення. Таким органом є Держпродспоживслужби або інший орган, який на підставі Постанови №1548 під час війни контролює ціни на певний товар.

Щодо оскарження результатів фактичних перевірок за цінами, то якщо платник податків не погоджується з виявленими під час фактичної перевірки порушеннями, він надсилає свої зауваження знову ж таки не до податкового органу, а до відповідного уповноваженого органу.

 

Інші зміни

До платників податків/податкових агентів, які провадили діяльність на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ, і не можуть пред’явити первинні документи, як виняток із положень ст. 44 ПК України, застосовуються спеціальні правила для підтвердження даних, визначених у податковій звітності.

Закон 2173 встановлює, що у разі втрати та/або неможливості вивезення первинних документів платник податків/податковий агент подає до контролюючого органу в довільній формі відповідне повідомлення, підписане керівником підприємства та головним бухгалтером (за наявності). У ньому потрібно вказувати обставини втрати та/або неможливості вивезення первинних документів, податкові (звітні) періоди, а також загальний перелік первинних документів (за можливості - зі зазначенням реквізитів).

Дана процедура є важливою, оскільки:

  • подане повідомлення є підставою для збереження витрат та/або від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток та/або ПК з ПДВ, та/або суми від’ємного значення ПДВ минулих податкових (звітних) періодів; та
  • платники податків/податкові агенти, які подали повідомлення про втрату первинних документів не підлягають перевірці контролюючим органом щодо зазначених у повідомленні податкових (звітних) періодів, у т.ч. після завершення дії воєнного стану.

Обов’язок доведення відсутності підстав для застосування особливостей за ст. 44 ПК України покладається на контролюючий орган. Проте, платник податків/податковий агент, який безпідставно застосував спеціальні правила, вважається таким, що ухиляється від сплати податків, та несе відповідальність, передбачену ПК України та іншими законами України.

Автори:
Вікторія Фоменко, партнер, керівник Практики податкового та митного права, адвокат
Костянтин Харченко, старший юрист Практики податкового та митного права