Військовий облік жінок: Все ж таки — бути чи не бути?

26.09.2022

Тригером суспільної уваги стало прийняття 11 жовтня 2021 року Наказу Міністерства оборони України 313 «Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних». Цей Перелік в подальшому був оновлений Наказом Міноборони № 35 від 7 лютого 2022 року, яким також визначив дату, з якої виникає обов’язок стати на військовий облік — 1 жовтня 2022 року.

З початку війни на сайті президента України було зареєстровано близько 15 електронних петицій про скасування обов’язкового військового обліку для жінок та Наказу № 313. Чимало жінок були змушені вирішувати для себе, чи їхати з країни, поки вони не стали військовозобов'язаними та можуть перетнути кордон без обмежень.

Останнім часом було багато суперечливих заяв від представників влади та анонсованих змін, зокрема, щодо переносу строку обов’язкового взяття жінок на військовий облік та навіть його скасування. Спробуємо розібратися, де правда, та чого очікувати жінкам.

1. Чи потрібно жінкам ставати на військовий облік з 1 жовтня 2022 року?

6 вересня 2022 року Міністерство оборони видало Наказ № 259 «Про внесення зміни до наказу Міністерства оборони України від 07 лютого 2022 року № 35». 23 вересня 2022 року він був опублікований та набрав чинності.

Згідно з текстом Наказу, обов’язок взяття жінок на військовий облік перенесено на 1 жовтня 2023 року. Таким чином, жінкам, професія або спеціальність яких є в Переліку, можна не хвилюватися щонайменше рік.

 

2. Чи має взагалі Міноборони право визначати хто з жінок підлягає обов’язковому військовому обліку?

Відповідно до пункту 11 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в затвердженому Міноборони переліку, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

Раніше перелік спеціальностей затверджувався урядом, але навесні 2021 року до Закону були внесені зміни, та відповідні повноваження були передані Міноборони. Отже, на сьогоднішній день обов’язок взяття жінок на військовий облік та повноваження Міноборони щодо визначення відповідного переліку спеціальностей та професій прямо встановлюються законом, а отже, є правомірними.

Проте, є певні законодавчі ініціативи зробити військовий облік для жінок добровільним для більшості жінок на рівні закону. Так, 21 вересня 2022 року було прийнято за основу Законопроєкт № 6482 «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Ним передбачено взяття жінок на військовий облік лише за бажанням жінки. Обов’язковість військового обліку пропонується залишити лише для медиків.

Текст законопроєкту є неостаточним і ще може бути змінений під час підготовки до другого читання. Будемо слідкувати за оновленнями.

3. Хто з жінок зобов’язаний стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року?

Наказ № 313 зі змінами визначає два переліки:

  1. Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних;
  2. Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями.

Лише перший перелік безпосередньо стосується жінок, і саме за цим переліком, згідно підпункту 1 пункту 3 Наказу № 35, передбачається взяття жінок на військовий облік. Він містить 14 груп спеціальностей та 7 груп професій. З повним переліком спеціальностей та професій, після одержання яких жінки братимуться на військовий облік військовозобов'язаних з 1 жовтня 2023 року, можна ознайомитися за посиланням.

Представники Міноборони анонсували можливе додаткове скорочення переліку спеціальностей та професій. Проте поки не був прийнятий відповідний наказ або закон, чинним залишається вищевказаний перелік.

Другий перелік використовуватиметься для можливого щорічного перегляду першого з урахуванням потреб держави у мобілізаційних ресурсах та застосування інших законодавчих норм.

Відповідно до чинних норм, обов’язок стати на військовий облік діятиме незалежно від того, працює зараз жінка, є домогосподаркою чи ФОП, а також незалежно від наявності або кількості дітей. Визначальним фактором є здобуття відповідної спеціальності або професії.

Водночас наявність спеціальності або професії жінки у переліку не означає обов’язкового взяття її на військовий облік. Жінка також має бути придатною до проходження військової служби за станом здоров’я та віком. Граничним віком при цьому є 60 років, а ступінь придатності за станом здоров’я визначається військово-лікарською комісією.

4. Як стати на військовий облік?

Окремого порядку взяття на військовий облік жінок, професія або спеціальність яких передбачені переліком Міноборони, поки що не існує. На них розповсюджується загальний порядок, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 921 від 7 грудня 2016 року.

Взяття на військовий облік здійснюється у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які є правонаступниками колишніх військкоматів, за особистої присутності жінки.

Можливо, протягом року Міноборони та урядом буде розроблений спеціальний порядок взяття жінок на військовий облік.

5. Чи можуть жінку, що стоїть на військовому обліку, примусово призвати на військову службу?

Стаття 1 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» встановлює, що жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками, за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства. Військовозобов'язана жінка за потреби може бути призвана на військову службу у воєнний час та під час мобілізації. Жінка також може бути залучена для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

У мирний час жінка може бути прийнята на військову службу та службу у військовому резерві тільки у добровільному порядку — за контрактом.

Важливо: жінки, які стали на військовий облік, за наявності підстав зможуть скористатися відстрочкою від призову під час мобілізації. Повний перелік підстав для відстрочки під час мобілізації передбачений статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

6. Чи розповсюджуватиметься заборона виїзду за кордон на жінок?

Після взяття на військовий облік жінка стає військовозобов'язаною, а це означає, що за законодавством на неї розповсюджуються ті ж обов’язки та обмеження, що і на військовозобов'язаних чоловіків.

Проте питання обмежень перетину кордону під час дії воєнного стану в Україні наразі є не стільки юридичним, скільки політичним. У законодавстві відсутня пряма заборона виїзду за кордон навіть для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Водночас в результаті активного внесення Кабінетом Міністрів України змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України був визначений перелік осіб, які мають право на перетин кордону.

Зокрема, право на перетин кордону під час дії воєнного стану мають військовозобов'язані особи (незалежно від статі), які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а саме — особи, визначені статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Виняток — категорії, зазначені в абзацах 2 — 8 частини 3 цієї статті (зокрема, здобувачі освіти, наукові, науково-педагогічні і педагогічні працівники, а також жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час АТО): незважаючи на те, що вони не підлягають призову під час мобілізації, виїзд за кордон їм не дозволяється.

Тобто формально, виходячи з тексту Правил перетинання державного кордону громадянами України, зараз жінки, які вже перебувають на військовому обліку (наприклад, медичні працівники), обмежені у праві на виїзд за кордон, якщо вони не мають підстав для відстрочки або не підпадають під інші випадки, передбачені цими Правилами.

Але на практиці, попри все сказане, жодних обмежень для виїзду за кордон військовозобов'язаних жінок поки що з початку війни не було. Тому рекомендуємо не панікувати та чекати на зміни у законодавстві.

7. А які обов’язки виникнуть у роботодавця у зв’язку із запровадженням військового обліку жінок?

Жінки, які стануть на військовий облік, набудуть після цього статусу військовозобов'язаних. У зв’язку з цим керівники підприємств незалежно від підпорядкування і форми власності, повинні будуть вести їх персональний облік за місцем роботи.

Щодо військовозобов'язаних жінок на роботодавця покладаються такі ж обов’язки, як і щодо чоловіків, а саме:

  • перевірка під час прийняття на роботу наявності військово-облікових документів (військових квитків або тимчасових посвідчень);
  • надсилання до ТЦК та СП повідомлень про зміну облікових даних військовозобов'язаних, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи;
  • внесення до особових карток змін щодо сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання до ТЦК та СП повідомлень про зміну облікових даних та інші.

З повним переліком обов’язків роботодавця щодо ведення персонального обліку військовозобов'язаних можна ознайомитися у пункті 37 Постанови № 921.

Окрім того, у зв’язку зі збільшенням кількості військовозобов'язаних деяким підприємствам доведеться запровадити окрему посаду або переглянути кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку.

Нагадаємо, що ці обов’язки щодо жінок виникатимуть у роботодавців із 1 жовтня 2023 року.

Отже, поки що обов’язковий військовий облік жінок не скасований, а лише відтермінований на рік. Враховуючи запит суспільства, найближчим часом варто очікувати додаткових змін у законодавстві.

 

Автори:
Інна Кострицька, старший юрист, адвокат
Ірина Труська, Помічник юриста

Опубліковано НВ.Бізнес