НБУ пом'якшує валютний контроль та контроль за рухом капіталу

09.05.2024

03 травня 2024 року Національний банк України значно пом'якшив існуючі валютні обмеження, внісши зміни до Постанови Правління НБУ № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” (Постанова №18).

По-перше, НБУ дозволив резидентам здійснювати платежі за кордон за будь-які роботи та послуги, надані нерезидентами.

Раніше резиденти могли оплачувати виключно роботи та послуги, які були прямо зазначені у постанові Кабінету Міністрів України (КМУ) від 24 лютого 2022р. № 153 "Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту" (Постанова № 153). Крім того, резиденти тепер можуть здійснювати транскордонний переказ коштів не тільки для оплати товарів, робіт і послуг, а й для сплати штрафів, пені, бонусів, відшкодування супутніх витрат та збитків за зовнішньо економічними договорами за умови, що поставка за такими договорами здійснена/здійснюється після 23 лютого 2021 року. Те саме стосується і видатків з державного бюджету.

Окремим пунктом відтепер дозволені платежі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за договорами оренди та лізингу – без обмеження щодо предмету договору та періоду надання таких послуг.

По-друге, пом'якшено обмеження в частині погашення кредитів(позик) перед нерезидентами.

Зокрема, НБУ дозволив здійснювати виплату процентів за так званими «старими» кредитами (тобто кредитами, виданими до 20 червня 2023 року) за одночасного дотримання таких умов:

 • кредит (повністю або частково) був фактично наданий до 20 червня 2023 року (включно);
 • дата сплати процентів припадає на будь-який день після 24 лютого 2022 року (включно);
 • позичальник не мав простроченої заборгованості за кредитом станом на 24 лютого 2022 року;
 • проценти за заборгованістю, нарахованою в період з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2024 року за одним кредитним договором, можуть бути сплачені в межах суми, що не перевищує 1 000 000 євро (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) за один календарний квартал;
 • не дозволяється дострокове виконання процентних платежів, в тому числі шляхом перенесення їх графіку виплат; та
 • кошти для сплати відповідних процентних платежів не можуть бути залучені резидентами за кредитами або позиками (включаючи поворотну фінансову допомогу) від інших резидентів.

Щодо так званих «нових» кредитів (зокрема, кредитів, виданих після 20 червня 2023 року), як і раніше існують обмеження на купівлю іноземної валюти позичальниками, але НБУ послабив частину вимог до них:

 • Раніше резидентам дозволялося погашати зовнішні кредити строком до трьох (3) років виключно за рахунок власних валютних надходжень. Тепер НБУ зменшив строк до одного (1) року. НБУ також уточнив, що процентні та інші платежі за такими кредитами можуть сплачуватися як за рахунок власних валютних надходжень в іноземній валюті, так і за рахунок купленої іноземної валюти. Водночас, погашення таких кредитів за рахунок позик, отриманих від інших резидентів, прямо заборонено.
 • У випадку кредитів та позик, строк яких перевищує один (1) рік (раніше – три роки), основна сума може погашатися за рахунок власних валютних надходжень в іноземній валюті протягом першого року після першої вибірки, а після цього – без обмежень до джерел таких коштів. Сплата процентів та інших платежів відбувається аналогічним чином як зазначено у попередньому пункті.

По-третє, починаючи з 13 травня 2024 року, резидентам дозволено виплачувати дивіденди іноземним інвесторам за кордон за одночасного дотримання таких умов:

 • такі дивіденди мають бути нараховані в періоді, що починається з 01 січня 2024 року (не включаючи виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні періоди/резервного капіталу);
 • виплату дивідендів здійснює емітент корпоративних прав/акцій;
 • переказ дивідендів здійснюється безпосередньо на рахунки іноземних інвесторів/нерезидентів за кордоном та/або через депозитарну систему України;
 • сума дивідендів, виплачених протягом календарного місяця не може перевищувати 1 000 000 євро (або еквівалент в іншій валюті).

По-четверте, НБУ розширив можливості щодо купівлі іноземної валюти за дорученням державних виконавців.

Тепер придбання іноземної валюти дозволено державним виконавцям за рахунок коштів, стягнутих з держави, державних підприємств, юридичних осіб, частка держави в статутному капіталі яких становить 100 відсотків за умови їх перерахування на рахунки державного стягувача, відкриті в Україні. Зазначимо, що приватні виконавця поки що такого права не мають.

По-п'яте, представництва іноземних авіакомпаній та міжнародних карткових платіжних систем відтепер отримали право переказувати іноземну валюту на банківські рахунки нерезидентів – юридичних осіб, чиї інтереси такі представництва представляють в Україні.

У такий спосіб Національний банк України надає змогу купувати та переказувати іноземну валюту за кордон на користь материнських компаній за умови, що такі перекази не перевищують 5 000 000 євро (або еквівалент в іншій валюті) та здійснюються лише через один банк за вибором представництва (зміна банку можлива, але вимагає дотримання певних процедурних вимог).

Крім цього, НБУ розширив перелік членських внесків до міжнародних організацій або інших юридичних осіб-нерезидентів, які дозволено здійснювати резидентом (раніше це були здебільшого платежі від підприємств державного сектору та страховиків), дозволив сплату аеропортових, портових та дорожніх зборів та деякі інші нішеві платежі (зокрема, у сфері спортивної діяльності).

Очікується, що вищезазначені зміни сприятимуть залученню інвестицій в Україну та поступовому збільшенню експортної виручки українських підприємців.

Джерело: bank.gov.ua