НБУ послаблює обмеження на дострокове погашення кредитів та обмежує торгівлю цінними паперами іноземних емітентів

23.10.2023

НБУ послаблює обмеження на дострокове погашення кредитів

Починаючи з 6 жовтня 2023 року, Національний банк України (НБУ) дозволив резидентам-позичальникам достроково повертати основну суму боргу та проценти (в тому числі, шляхом дострокового виконання зобов’язань за кредитним договором або скорочення терміну користування кредитом) за зовнішніми кредитами, однак за умови, що такі кредити або їх частина (повністю або частково):

  • були надані, гарантовані, застраховані або іншим чином покриті міжнародними фінансовими установами або іноземними експортно-кредитними агентствами чи іншими фінансовими установами, акціонерами яких є будь-яка іноземна держава або банк розвитку, який, у свою чергу, повністю або частково нележить іноземній державі; та
  • кредитні кошти фактично надійшли на рахунки резидента-позичальника після 20 червня 2023 року. Відповідні зміни є наслідком зусиль НБУ щодо пом’якшення жорсткого контролю над капіталом і валютним регулюванням, а також надання позичальникам-резидентам додаткової гнучкості в управлінні борговими зобов’язаннями за зовнішніми кредитами.

Обмежено торгівлю цінними паперами іноземних емітентів

НБУ заборонив банкам відчужувати іноземні цінні папери та/або вчиняти інші дії, які можуть призвести до передачі іноземних цінних паперів резидентам і нерезидентам. Однак, торгове обмеження не поширюється на купівлю-продаж іноземних цінних паперів між банками та нерезидентами за умови, що розрахунки між сторонами здійснюються в грошовій формі та здійснюються через іноземні рахунки та/або шляхом здійснення транскордонних переказів.

Загалом ми зауважуємо, що формулювання, використане у відповідному нормативному акті, є дуже широким і може тлумачитися банками непослідовно. Зокрема, банки можуть стверджувати, що заборона поширюється далеко за межі власних операцій банку та фактично охоплює всі операції з іноземними цінними паперами, які здійснюються будь-якими юридичними чи фізичними особами через банк.