Особливості імпортно-експортних операцій в період воєнного стану

21.06.2022

Війна росії проти України зумовила різку необхідність у тому, аби спростити митне оформлення різних груп товарів, вкрай необхідних як для забезпечення ЗСУ і ТрО додатковим захисним та військовим спорядженням, так і для забезпечення цивільних їжею, ліками та іншою гуманітарною допомогою.

Законодавець запровадив низку нових норм, направлених на досягнення цієї мети, на які варто звернути увагу суб'єктам господарювання.

По-перше, постановою КМУ від 18 березня 2022 р. № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» передбачено спрощення ведення господарської діяльності шляхом зменшення кількості необхідних дозвільних документів у період воєнного стану. Це актуально саме для новостворених підприємств.

Замість окремих дозвільних документів суб'єкти господарювання отримали можливість подавати декларацію про провадження господарської діяльності або до Міністерства економіки України, або Міністерства внутрішніх справ України (в залежності від виду господарської діяльності). Однак таке спрощення не стосується зовнішньоекономічної діяльності (у тому числі новостворених підприємств), у випадку здійснення якої необхідно отримувати відповідні ліцензії для окремих її видів, як приклад, експорт певних категорій товарів.

 

Зміни в митних формальностях щодо експорту окремих категорій товарів

Основним документом, який врегульовує види товарів, які підлягають ліцензуванню та квотуванню під час здійснення ЗЕД під час воєнного стану, є постанова КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1424 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік» (далі - Постанова КМУ 1424).

Введення воєнного стану в Україні вплинуло передусім на ліцензування та квотування саме експорту товарів. Парламент вже декілька разів змінював перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню та/або квотуванню.

Так, відповідно до останньої редакції змін до Постанови КМУ 1424 квотуванню / ліцензуванню підлягають наступні товари:

Товар

Квота

Ліцензія

1

Жито

Овес

Гречка

Просо

Цукор

Сіль, придатна для споживання людьми

Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні

Добрива мінеральні або хімічні, калійні

Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг

0

(Фактично експорт заборонено)

Потрібна

2

Добрива мінеральні або хімічні, азотні

210 000 тонн

Потрібна

3

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)

М'ясо курей свійських

Яйця кур свійських

Велика рогата худоба, жива

М'ясо великої рогатої худоби, морожене

М'ясо та їстівні м'ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктів: м'ясо великої рогатої худоби

Відсутня

Потрібна

Для отримання ліцензії на експорт вказаних вище товарів суб'єкту господарювання необхідно звернутися до Міністерства економіки України. Для цього необхідно подати в електронному вигляді заявку на видачу ліцензії, лист-звернення щодо отримання ліцензії та копії документа, що підтверджує експортну операцію (наприклад, зовнішньоекономічний контракт). Варто вказати, що в період воєнного стану отримати таку ліцензію можна швидко (протягом 1-2 днів), більше того - не потрібно відвідувати Міністерство економіки України.

Водночас декларування з метою митного оформлення вказаних товарів в режимі експорту здійснюється у звичайному довоєнному порядку.

Зміни в митних формальностях щодо імпорту окремих категорій товарів

Парламент дещо спростив процедуру митного оформлення товарів окремих категорій в режимі імпорту, для інших категорій товарів порядок виконання митних формальностей залишився без змін.

Однак, враховуючи оперативність прийняття законодавцем рішень для спрощення митного оформлення товарів, виникла певна неоднозначність під час тлумачення та застосування новоприйнятих норм.

Так, по-перше, постанова КМУ від 9 березня 2022 р. № 236 «Деякі питання митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану» (далі - Постанова КМУ 236) начебто запровадила право всіх суб'єктів господарювання обирати спрощений порядок митного оформлення будь-яких товарів, оскільки в п. 1 вказаної Постанови зазначено: «…під час ввезення на митну територію України товарів їх декларування та митне оформлення відповідно до митного режиму імпорту може здійснюватися шляхом подання попередньої митної декларації, яка містить всю необхідну інформацію для випуску товарів, без пред'явлення таких товарів митному органу…».

Однак, з огляду на назву Постанови КМУ 236 та наявність додатку до вказаної Постанови з переліком товарів, щодо імпорту яких суб'єктам господарювання дозволено сплачувати митні платежі з відстрочкою, цілком ймовірно, що законодавець передбачив вказаний спрощений порядок саме для товарів із вищезазначеного переліку.

На користь такого твердження свідчить також те, що законом України від 24.03.2022 № 2142-ІХ (далі - Закон 2142, який прийнято після Постанови КМУ 236) було внесено зміни до Митного кодексу України (далі - МК України), відповідно до яких в п. 9-11 та п 9-14 розділу ХХІ МК України передбачено спрощений порядок митного оформлення товарів для платників єдиного податку та суб'єктів господарювання, які здійснюють імпорт товарів, зазначених у пункті 41 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу України (далі - ПК України), серед яких бензин, газ, важкі дистиляти та інші нафтопродукти.

Вищезазначені зміни до МК України не мали б сенсу, якби спрощений порядок митного оформлення імпорту (встановлений Постановою КМУ 236) розповсюджувався на всі без виключення товари / транспортні засоби та суб'єктів господарювання.

Постанова КМУ 330 якраз і передбачає спрощення митного оформлення для всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють імпорт товарів (за виключенням окремих підакцизних товарів) та транспортних засобів.

Однак станом на сьогодні, відповідно до даних офіційного веб-сайту Верховної Ради України, Постанова КМУ 330 не набрала чинності, а Постанова КМУ 236 не втратила чинності.

На вказану обставину також звернула увагу й Державна митна служба України (далі - ДМС України) у своєму листі від 06.04.2022 № 08-1/10/7/1720.

Таким чином, станом на дату підготовки даної статті чинною залишається Постанова КМУ 236, яка разом з Законом 2142 та іншими нормативно-правовими актами спрощує митне оформлення лише певної категорії товарів, що імпортуються в Україну, зокрема:

Категорія товару

Порядок митного оформлення

Нормативно- правовий акт, який врегульовує нововведення

1

Благодійна допомога.

В рамках товарів, які визнаються благодійною допомогою, законодавцем виокремлено 2 підкатегорії, для яких були спрощені процедури митного оформлення, зокрема:

Підкатегорія 1:

Пластини для бронежилетів, переносні радіостанції нецивільного призначення, квадрокоптери нецивільного призначення, тепловізори, біноклі та інші товари згідно додатку 2 до постанови КМУ від 01.03.2022 № 174;

Підкатегорія 2:

Інші товари, визнані декларантом благодійною допомогою, зокрема, але не виключно: спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, у тому числі компоненти для їх виготовлення, бронежилети, тканини та нитки для виготовлення бронежилетів)

Визнання обох підкатегорій товарів благодійною допомогою здійснюється за декларативним принципом, тобто самостійно особою, яка ввозить товари і декларує їх як гуманітарну допомогу. Не вимагається отримання рішення спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги (Мінсоцполітики України).

Митне оформлення таких товарів здійснюється за місцем перетину кордону шляхом подання митної декларації в електронній або паперовій формі. Заходи нетарифного регулювання ЗЕД не здійснюються.

При цьому кожна із підкатегорій має свої особливості в митному оформленні:

Підкатегорія 1

Для товарів 1-ої підкатегорії передбачено подання митним органам (а) митної декларації за спрощеною формою, наведеною у додатку 1 до Постанови КМУ 174 та (б) гарантійного листа кінцевого користувача за формою згідно з додатком 3 до вищезазначеної постанови КМУ. Кінцевим користувачем може виступати орган військового управління Міноборони України, правоохоронний орган або інше військове формування, створене відповідно до закону.

Підкатегорія 2

Митне оформлення товарів 2-ої категорії здійснюється виключно шляхом подання митної декларації за спрощеною формою, наведеною у додатку 1 до постанови КМУ від 01.03.2022 № 174. Гарантійний лист від кінцевих користувачів для даної підкатегорії не потрібен.

Постанова КМУ від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» (далі - Постанова КМУ 174)

На період дії воєнного стану не застосовуються:

(1) Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, затверджений постановою КМУ від 22 березня 2000 р. № 544;

(2) Порядок взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та Національного банку щодо реалізації Закону України “Про гуманітарну допомогу”, затверджений постановою КМУ від 25 березня 2013 р. № 241

2

Товари відповідно до Постанови КМУ 236

Лікарські засоби, медичні вироби, м'ясо, риба, овочі, кава, чай, олія, цукор, товари критичного імпорту згідно з постановою КМУ від 24 лютого 2022 р. № 153, товари військового призначення відповідно до постанови КМУ від 20 листопада 2003 р. № 1807 та товари критичного імпорту згідно з постановою КМУ від 24 лютого 2022 р. № 153

Декларування та митне оформлення таких товарів в режимі імпорту може здійснюватися наступним чином:

(1) у звичайному порядку шляхом подання митної декларації до митного органу за місцем перетину митного кордону або в будь-якому митному органі в установленому законодавством порядку;

(2) у спрощеному порядку шляхом подання попередньої митної декларації, яка містить всю необхідну інформацію для випуску товарів, без пред'явлення таких товарів митному органу (далі - Спрощений порядок).

Варто зазначити, що митне оформлення таких товарів здійснюється без застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД (окрім державного експортного контролю).

Окрім цього, застосовуючи спрощений порядок, імпортер має право шляхом подання відповідної заяви отримати відстрочення оплати імпортних митних платежів для певних категорій товарів, визначених у додатку до Постанови КМУ 236.

Постанова КМУ 236

3

Товари,

які імпортують платники 3 групи

Спрощений порядок можуть застосовувати суб'єкти господарювання, які є платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи (за умови застосування ставок 5 % або 2 %).

Закон 2142

Товари, зазначені у п. 41 підр. 5 розд. XX ПК України

(бензин, газ, важкі дистиляти та інші нафтопродукти)

Спрощений порядок можуть застосовувати суб'єкти господарювання - імпортери таких товарів без обмежень в частині системи оподаткування чи організаційно-правової форми

Закон 2142

3

Транспортні засоби

Автомобілі, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів

Митне оформлення здійснюється у звичайному порядку (порядку, який діяв до введення воєнного стану).

Зміни в оподаткування імпорту транспортних засобів зазначені нижче у відповідному розділі.

Закон 2142

4

Товари військового та подвійного призначення

(відповідно до постанов КМУ від 20.11.2003 № 1807 та від 28.01.2004 № 86, крім товарів, на які поширюється дія Постанови КМУ 174)

Митне оформлення здійснюється у звичайному порядку (порядку, який діяв до введення воєнного стану), окрім випадку декларування певних товарів даної категорії як благодійної допомоги (може використовуватися спрощена митна декларація відповідно до Постанови КМУ 174)

Водночас Постановою КМУ 236 законодавець дозволив імпортеру товарів військового призначення отримати відстрочення оплати імпортних митних платежів

Постанова КМУ 236,

Постанова КМУ 174

Зміни в оподаткуванні експортних / імпортних операцій

Законодавець також звільнив від оподаткування митними / податковими платежами низку товарів, зокрема:

Категорія товару

ПДВ

Акцизний податок

Ввізне мито

Нормативно- правовий акт, який врегульовує нововведення

1

Прокат плаский з інших легованих сталей, скло безпечне, оптичні прилади для слідкування, апаратура для приймання/передачі голосу, зображення, безпілотні літальні апарати без озброєння, метеостанції, броньовані автомобілі.

Звільнено від сплати ПДВ та ввізного мита за умови, що кінцевим отримувачем таких товарів є правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад.

Від сплати акцизного податку було звільнено виключно броньовані автомобілі, так як інші товари не є підакцизними, а відповідно, не оподатковуються акцизним податком.

Закон від 01.04.2022 № 2173-ІХ

2

Товари, які ввозяться платниками єдиного податку 1, 2 та 3 груп (ставка 5 % або 2%)

Звільнено з 01.04.2022 за умови, що такі товари не мають походження з країни-окупанта/агресора або не ввозяться з території держави-окупанта/агресора та/або окупованої території.

Звільнення не розповсюджується на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу "живого" бродіння), тютюнові вироби, тютюн, промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах

Сплачується

Звільнено за умови ввезення таких товарів для вільного обігу на території України. Звільнення не розповсюджується на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу "живого" бродіння), тютюнові вироби, тютюн, промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах

Закон 2142

3

Автомобілі легкові, вантажні автомобілі, мотоцикли, причепи / напівпричепи та транспортні засоби для перевезення пасажирів у кількості до 10 осіб

Звільнено з 01.04.2022 для фізичних осіб (не суб'єктів господарювання) за умови, що такі транспортні засоби не мають походження з країни-окупанта/агресора та/або не ввозяться з території держави-окупанта/агресора та/або окупованої території.

Закон 2142

Товари оборонного призначення згідно з пунктом 29 частини першої статті 1 Закону України "Про оборонні закупівлі" та складові для її виробництва

Звільнено на період воєнного стану

Сплачується (якщо є об'єктом оподаткування)

Звільнено на період воєнного стану.

Закон від 15.03.2022 № 2120-ІХ

Соціально значущі продукти харчування, лікарські засоби та медичні вироби, на які Кабінетом Міністрів України встановлено фіксовані ціни (постанова КМУ від 22 квітня 2020 р. № 341)

Сплачується (якщо є об'єктом оподаткування)

Закон від 03.03.2022 № 2118-IX

4

Інші товари

Сплачується (якщо є об'єктом оподаткування)

Звільнено на період воєнного стану для підприємств, крім спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива (крім квасу "живого" бродіння), тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Тобто, звільнення запроваджено лише для підприємств.

Таким чином, фізичні особи - підприємці, наприклад ті, які є платниками ЄП за ставкою 3 %, продовжують сплачувати ввізне мито.

Закон 2142

Особливості розрахунків в імпортних / експортних операціях

З 05 квітня 2022 року НБУ значно скоротив строки розрахунків в експортно-імпортних операціях з 365 днів до 90 днів (з 8 червня до 120 днів) (п 14-2 постанови НБУ від 24.02.2022 № 18).

При цьому експортні / імпортні операції, щодо яких розрахунки не були завершені до 05 квітня 2022 року, мають бути завершені у строк до 365 днів з дати їх здійснення.

Зауважимо, що скорочений строк не застосовується (згідно з постановою НБУ від 24.02.2022 № 18):

(1) якщо вартість товару / роботи / послуги, що підлягає імпорту / експорту не перевищує 400 тис. гривень на дату здійснення ЗЕД операції;

(2) якщо розмір залишку за імпортовані / експортовані товар / роботу / послугу не перевищуватиме 400 тис. грн на дату граничного строку для розрахунків;

(3) до винятків, встановлених НБУ за поданням КМУ (відповідно до постанови НБУ від 14.05.2019 № 67).

У підсумку

Суб'єктам господарювання варто уважно стежити за змінами, які вносяться до податкового, митного та валютного законодавства, оскільки в період воєнного стану законодавець досить активно змінює, скасовує чинні та впроваджує нові норми з тим, аби оперативно реагувати на виклики, які існують у сфері ЗЕД в Україні під час війни.

 

Автор:
Костянтин Харченко, старший юрист

Опубліковано Liga Zakon