Спрощення валютного регулювання операцій за договорами страхування та перестрахування

20.02.2023

Станом на 20 лютого 2023 року

14 лютого 2023 року набула чинності постанова НБУ №7, якою регулятор вніс зміни до Постанови №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».
НБУ дозволив українським страховикам здійснювати оплату страхових платежів за більшістю договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами без обмеження щодо моменту укладення таких договорів.

 

Для здійснення платежів за договором перестрахування перестраховик-нерезидент повинен мати один із таких рейтингів фінансової надійності:

A3
Moody's Investors Service (США)

A-
Standard & Poor's (США)

A-
Fitch Ratings (Великобританія)

A-
A.M. Best
(США)

 

Також страховик повинен бути включений до переліку страховиків, які мають право здійснювати операції з перестрахування з перестраховиками-нерезидентами (далі - Перелік страховиків) і на дату звернення про включення до Переліку страховиків та протягом періоду перебування в Переліку страховиків відповідати таким вимогам:

  • структура власності повинна бути прозорою і відповідати іншим вимогам, визначеним у Положенні про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30
  • страховик повинен дотримуватися нормативу платоспроможності та достатності капіталу та нормативу ризиковості операцій станом на останній календарний день місяця, що передує даті подання звернення про включення до Переліку страховиків, а також останній календарний день кожного місяця протягом періоду перебування в Переліку страховиків
  • ділова репутація страховика, його власників істотної участі та керівників, головного бухгалтера, ключових осіб повинна бути бездоганною згідно з Постановою НБУ № 153
  • протягом одного року до дати подання звернення -та протягом періоду перебування в Переліку страховиків до страховика не застосовувалися заходи впливу, крім письмового застереження, за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Вказану інформацію страховик повинен періодично підтверджувати Нацбанку, а у разі недотримання цього обов’язку НБУ може виключити такого страховика з переліку.

 

Додамо також, що залишаються чинними певні винятки, коли оплати на користь перестраховиків-нерезидентів заборонені, а саме за такими договорами:

  • добровільного страхування кредитів (включаючи відповідальність позичальника за непогашення кредиту)
  • добровільного страхування судових витрат
  • обов'язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)
  • обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну
  • обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса
  • обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за виключенням міжнародного страхування "Зелена картка")
 

Незважаючи на заборони, локальним страховикам прямо дозволено здійснювати такі операції за договорами перестрахування, без обмеження по сумах чи строках:


1. Страхування телекомунікацій
Дозволено оплачувати страхові платежі на користь перестраховиків-нерезидентів за відповідними договорами, якими передбачено відшкодування збитків, пов'язаних з експлуатацією, відновленням, пошкодженням, знищенням та/або втратою майна телекомунікаційних мереж та телекомунікаційної інфраструктури на території України, уключаючи ті, що заподіяні внаслідок війни


2. «Зелена картка»
Дозволено оплачувати страхові платежі на користь перестраховиків та здійснювати страхове відшкодування за відповідними договорами міжнародного страхування


3. Авіаційні ризики
Дозволено оплачувати страхові платежі на користь перестраховиків-нерезидентів за відповідними договорами


4. Ядерні ризики
Уповноважений страховик Ядерного страхового пулу може оплачувати страхові платежі та здійснювати страхові виплати за договорами перестрахування іноземним ядерним пулам

 

Також нагадаємо, що до страхових послуг загалом застосовуються граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту (наразі – 180 днів). Проте нововведенням є те, що тепер обслуговуючий банк має право завершити здійснення валютного нагляду за усіма перестраховими операціями, переліченими вище, на підставі документів про припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог.