Відновлення податкових обов'язків платників податків, податкових перевірок та відшкодування ПДВ

16.06.2022

12 травня 2022 року було прийнято, а 27.05.2022, набув чинності Закон № 2260-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану" (колишній законопроект № 7360) (Закон).

Даний Закон передбачає відновлення:

 • податкових обов'язків для платників податків, у яких є можливість їх виконувати, щодо дотримання строків реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання податкової звітності та сплати податків (Податкові Обов'язки (Податковий Обов'язок));
 • камеральних перевірок (у повному обсязі) та деяких документальних перевірок, а також
 • бюджетного відшкодування ПДВ.
 

Відновлення Податкових Обов'язків та відповідальність

 • платники податків позбавляються права подавати до контролюючих органів на період дії воєнного, надзвичайного стану податкові декларації та інші документи в паперовій формі;
 • право платників ПДВ на формування податкового кредиту на підставі первинних документів за відсутності реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до них можливе лише за податкові періоди: лютий, березень, квітень, травень 2022 року;
 • платники ПДВ тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану, не мають права на подання уточнюючих розрахунків до податкових декларацій (які подаються для виправлення самостійно виявлених помилок у податковій декларації) за звітні (податкові) періоди до лютого 2022 року із показниками на зменшення податкових зобов’язань та/або декларування суми бюджетного відшкодування ПДВ;
 • у разі самостійного виправлення платником податків у податкових періодах до 25 липня 2022 року, з дотриманням порядку внесення змін до податкової звітності, передбаченого Податковим кодексом України (ПКУ), помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій та пені;

передбачено звільнення від відповідальності:

​ 1. платника податків, який не має можливості виконувати Податкові Обов'язки – за умови їх обов'язкового виконання протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні,

 1. платника податків, який не має можливості виконувати Податкові Обов'язки щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу – на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні в межах діяльності, що провадиться через такі філії, представництва, підрозділи,
 2. платника податків, який, маючи можливість своєчасно виконати Податковий Обов'язок, граничний строк виконання якого припадав на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності Законом, не зробив це – за умови:
 • здійснення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) – до 15 липня 2022 року,
 • подання податкової звітності – до 20 липня 2022 року,
 • сплати податків і зборів – не пізніше 31 липня 2022 року,
 1. платника податків, у тому числі щодо філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, який, незважаючи на відновлення можливості виконувати Податкові Обов'язки, граничний строк виконання яких припадав на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості їх виконання, прострочив виконання зазначених Податкових Обов'язків – за умови виконання зазначених Обов'язків протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення у платника податків можливості виконання Податкових Обов'язків,
 2. платника єдиного податку III групи за ставкою 2% від доходу (Спеціальний Режим), який прострочив виконання Податкових Обов'язків, граничний строк виконання яких припадав на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня переходу на Спеціальний Режим – за умови виконання зазначених Обов'язків протягом 60 календарних днів з дня повернення платника податків на систему оподаткування, на якій він перебував до переходу на Спеціальний Режим;
 • платники ПДВ зобов’язані забезпечити у вищезазначені строки реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН, граничний строк реєстрації яких припадав на вищезазначені періоди, та уточнити (привести у відповідність) податковий кредит, задекларований платниками на підставі наявних первинних (розрахункових) документів, з урахуванням даних податкових накладних та/або розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН;
 • порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків Податкових Обов'язків, та перелік документів для такого підтвердження мають бути затверджені Міністерством фінансів України.

Податкові перевірки

- Відновлюється проведення:

 • камеральних перевірок у повному обсязі,
 • документальних позапланових перевірок, що проводяться:

a) на звернення платника податків, та/або

b) у зв’язку з процедурою реорганізації, припинення юридичної особи або підприємницької діяльності ФОП, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, порушення провадження у справі про визнання банкрутом або подання заяви про зняття з обліку платника податків, та/або

c) щодо законності декларування заявленого до бюджетного відшкодування ПДВ та/або від'ємного значення з ПДВ, яке становить більше 100 тис. гривень, та/або

d) щодо платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення ним валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;

- камеральні перевірки декларацій з ПДВ та уточнюючих розрахунків до них за звітні податкові періоди:

 1. лютий, березень, квітень, травень 2022 року – розпочинаються 21 липня 2022 року та завершуються не пізніше 20 вересня 2022 року,
 2. червень, липень 2022 року – розпочинаються 21 серпня 2022 року та завершуються не пізніше 20 жовтня 2022 року.

Подані уточнюючі розрахунки до податкових декларацій з ПДВ за звітні податкові періоди до лютого 2022 року перевіряються у строк, визначений для звітного періоду, на який припадає день подання такого уточнюючого розрахунку;

 • документальні позапланові перевірки проводяться за наявності:
 • безпечного доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування такими платниками податків,
 • безпечного доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності,
 • проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Документальні позапланові перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються та закінчуються протягом 60 днів з дня, наступного за днем набрання чинності Законом. Такі перевірки поновлюються на невикористаний строк.

Документальні позапланові перевірки декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, що будуть розпочаті після набрання чинності Законом, проводяться протягом 60 календарних днів, що настають після закінчення граничного терміну проведення камеральної перевірки відповідної декларації або уточнюючого розрахунку.

Бюджетне відшкодування ПДВ

 • Закон відновлює бюджетне відшкодування ПДВ;
 • бюджетне відшкодування ПДВ здійснюється за загальною процедурою, передбаченою в ПКУ, однак з урахуванням змін щодо строків проведення відповідних камеральних та документальних податкових перевірок, передбачених Законом;
 • повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування;
 • суми ПДВ, включені до складу податкового кредиту при здійсненні операцій з придбання товарів, які у подальшому були знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану, не включаються до обрахунку суми бюджетного відшкодування, та зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду до її повного погашення.
 

Автори:
Вікторія Фоменко, партнер


Максим Колтунов, молодший юрист