В Україні запрацювала система обліку часток ТОВ і ТДВ на базі Центрального депозитарію

16.04.2024

У березні 2024 року запрацювала система, яка дозволяє учасникам товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (далі – "ТОВ і ТДВ") перевести облік часток ТОВ і ТДВ до системи ПАТ "Національний депозитарій України" (далі - "Центральний депозитарій"). Ця система обліку часток, серед іншого, може фіксувати факт набуття/припинення та обмеження прав на частки. Датою початку та припинення обліку часток ТОВ і ТДВ в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – "ЄДР").

Водночас, що депозитарний облік не є обов'язковим – частки ТОВ і ТДВ, як і раніше можуть обліковуватись в ЄДР.

Варто зазначити, що положення про можливість обліку часток ТОВ і ТДВ у системі депозитарного обліку наявні у Законі України "Про депозитарну систему України" (далі – "Закон") ще з липня 2022 року, а положення про порядок ведення Центральним депозитарієм облікової системи часток ТОВ і ТДВ було затверджене у травні 2023 року. Зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які уможливили депозитарний облік часток ТОВ і ТДВ набрали чинності 1 січня 2024 року.

Компанії, чиї частки перебувають на обліку в Центральному депозитарії, мають можливість використовувати рахунки умовного зберігання (ескроу) для гарантування виконання зобов’язань за операціями з відчуження часток. Цей крок має сприяти захисту прав кредиторів, права та вимоги яких забезпечуються заставою прав на частку товариства, і потенційно сприятиме розширенню застосування такого виду забезпечення.

Серед інших перспектив системи обліку часток Центрального депозитарію також називають такі:

  • (a) ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді;
  • (b) гарантування дотримання режиму обмежень на частки товариств (зокрема, при заставі);
  • (c) можливість зберігати цінні папери та частки ТОВ / ТДВ в одній установі.

Початок роботи системи обліку часток ТОВ і ТДВ може відкрити нові можливості для бізнесу в умовах цифрової економіки, а також забезпечити додатковий захист права власності на частки у ТОВ і ТДВ, збільшуючи інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність українського бізнесу на міжнародному ринку.