Закон про BEPS: головні зміни в податку на прибуток підприємств

15.06.2020

Закон про BEPS (466-ІХ) змінив правила оподаткування прибутку підприємств в Україні. Більшість нововведень вже набрали чинності з 23 травня 2020 року, решта вступить в силу згодом.

Про які ключові зміни для платників ідеться?

Збільшення фінансових критеріїв

Поріг дохідності в розмірі 40 млн грн (раніше було 20 млн грн) тепер встановлено для можливості:

 • Застосування річного податкового (звітного) періоду
 • Незастосування податкових різниць

Основні засоби

 • Матеріальні активи вважаються основними засобами, якщо їх вартість перевищує 20 тис. грн (раніше було 6 тис. грн)

Оновлено правила «тонкої» капіталізації (з 01.01.2021)

 • Правила «тонкої капіталізації» застосовуються до виплат процентів за позиками, кредитами та іншими борговими зобов’язаннями, від непов’язаних нерезидентів (раніше – лише від пов’язаних нерезидентів)
 • Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих процентів понад 30 % (раніше – 50 %) суми об’єкта оподаткування податком на прибуток (раніше – суми фінансового результату до оподаткування), збільшеного на суму фінансових витрат та амортизаційних відрахувань
 • Якщо сума перевищення має від’ємне значення, фінансовий результат збільшується на всю суму нарахованих процентів
 • Передбачено необхідність ведення окремого обліку капіталізованих процентів, що підлягали включенню до собівартості необоротного активу
 • Коригування не застосовуються щодо процентів, які не відповідають принципу «витягнутої руки»

Оновлено правила коригування фінансового результату

Зменшення фінансового результату здійснюється, серед іншого, на суму:

 • Нарахованих дивідендів від контрольованої іноземної компанії та нарахованих доходів від участі у капіталі нерезидентів і нарахованих дивідендів від них (з окремими умовами) (з 01.01.2021)
 • Від’ємного значення об’єкта оподаткування платника податку, що реорганізується (з окремими умовами)

Збільшення фінансового результату здійснюється, серед іншого, на суму:

 • 30% вартості товарів, робіт, послуг, реалізованих на користь нерезидентів зі списків територій і організаційно-правових форм, затверджених для цілей ТЦУ (виключення – контрольовані операції або підтвердження цін за принципом «витягнутої руки») (раніше податкова різниця у розмірі 30 % застосовувалась до придбання товарів / робіт / послуг)
 • Штрафів, пені, нарахованих контролюючими чи іншими органами державної влади
 • Витрат на користь нерезидентів, якщо операції не мають ділової мети

Нарахування амортизації

 • Виробничий метод може бути застосований для розрахунку амортизації (з окремими особливостями)
 • Амортизація не нараховується за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та консервацією
 • Введено мінімально допустимі прискорені строки амортизації для основних засобів, введених в експлуатацію з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2030 року:

► четвертої групи (машини та обладнання) та п’ятої групи – 2 роки

► третьої групи (передавальні пристрої) та дев’ятої групи – 5 років

Подання звітності

Платники, які зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність разом із висновком аудитора, повинні подавати контролюючому органу (у 2021 році за 2020 рік):

 • Річну фінансову звітність з аудиторським висновком до податкового органу – до 10 червня кожного року за минулий рік
 • Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) – разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період