Запроваджено новий вид санкцій - стягнення активів в дохід України

31.05.2022

Нещодавно Парламент України прийняв зміни до Закону України «Про санкції» (Зміни), які набули чинності 24 травня 2022 року. Вказаними Змінами запроваджено новий вид санкцій - стягнення активів в дохід України, що надає їй можливість набувати у власність майно підсанкційних осіб без будь-якої компенсації.

До кого можуть застосовуватися Зміни?

Стягнення активів в дохід України має винятковий характер та може бути застосована щодо таких підсанкційних осіб:

  • фізичних та юридичних осіб, які своїми діями створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (підтримка та участь у збройній агресії проти України, прийняття рішення щодо та проведення незаконних виборів та референдумів на тимчасово окупованих територіях тощо);
  • фізичних та юридичних осіб, які значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню дій, визначених у п. a) вище, іншими особами (надання державі-агресору цивільної або військової інфраструктури, сплата податків, зборів до державного бюджету держави-агресора, якщо загальна сума таких платежів (окрім митних) за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 40 мільйонів гривень для юридичної та 3 мільйони гривень для фізичної особи тощо);
  • резидентів російської федерації у розумінні Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" (наприклад, юридичних осіб (їхні відокремлені підрозділи, представництва), які здійснюють діяльність на території України, якщо їх засновником, учасником або бенефіціаром є російська федерація або юридичні особи, які прямо або опосередковано належать російській федерації).

Які активи можуть бути стягненні?

Згідно зі Змінами в дохід України можуть бути стягненні такі активи:

  • активи, які прямо належать підсанкційній особі;
  • активи, щодо яких підсанкційна особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Яка процедура застосування санкції?

Стягненню активів має передувати блокування активів, що є окремим видом санкції. Парламент України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Національний Банк України, або Служба безпеки України готує пропозицію про блокування активів та подає її на розгляд до Ради національної безпеки та оборони України (РНБО).

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції (ЦОВВ) вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів підсанкційних осіб, зазначених у відповідних рішеннях РНБО. Станом на зараз, такий центральний орган ще не визначений.

ЦОВВ звертається із заявою про стягнення активів до Вищого антикорупційного суду (Антикорупційний суд). Рішення про застосування санкції чи відмову у її застосуванні приймається Антикорупційним судом протягом 10 днів з моменту отримання заяви. Рішення Антикорупційного суду набуває законної сили через 5 днів з моменту його проголошення (якщо не було подано апеляційну скаргу). Рішення Антикорупційного суду може бути оскаржено до Апеляційної палати Антикорупційного суду.

Кабінет Міністрів України визначає суб’єкта, процедуру та спосіб виконання рішення про стягнення активів. Також, Кабінет Міністрів України уповноважений передати стягнені активи Агентству з розшуку та менеджменту активів, військовим адміністраціям та/або іншим державним органам або суб’єктам господарювання для тимчасового управління.

 

Автори:
Крістіна Шипоша, Старший юрист
Марта Грунська, Старший юрист