НБУ зобов’язав банки контролювати циклічні валютні операції

20.09.2023

12 вересня 2023 року НБУ прийняв зміни щодо порядку здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів та інформації про валютні операції. НБУ ввів до своєї постанови №8 від 2 січня 2019 року нове поняття - циклічні валютні операції.

 

Циклічні валютні операції -

сукупність валютних операцій, які здійснюються між рахунками суб’єкта господарювання-резидента та юридичної особи-нерезидента, відкритими в банках України.

 

 

Таким чином НБУ, ймовірно, веде боротьбу із різноманітними способами обходу встановлених обмежень на виведення коштів за кордон, в тому числі за допомогою операцій з цінними паперами, об’єктами нерухомості та правами на них тощо. Зокрема, тепер платежі з поточних рахунків нерезидентів - юридичних осіб (крім інвестиційних рахунків) на рахунки суб’єктів господарювання-резидентів є однією із підстав більш глибокої перевірки такої операції банками.

Критеріями циклічних операцій є такі (за умови, що всі вони наявні одночасно):

  • кількість валютних операцій чотири та більше;
  • валютні операції неодноразово повторюються у періоді до 30 календарних днів;
  • валютні операції здійснюються на однакові або наближені суми;
  • у межах проведення сукупності валютних операцій одна й та сама особа є ініціатором та отримувачем платіжної операції;
  • у результаті проведення сукупності валютних операцій відбувається купівля/продаж активу, надання/повернення фінансової допомоги, формування/погашення заборгованості за будь-яким правочином (договором), укладеним між ними.
 

Важливо також зазначити, що НБУ надав фінансовим установам право додатково встановлювати на власний розсуд й інші ознаки циклічності.

Раніше банки та інші уповноважені фінансові установи України були відповідальні за виявлення ознак дроблення валютних операцій та їх додаткового аналізу і перевірки. Тепер банки будуть виявляти і аналізувати також циклічні валютні операції, що може в перспективі нести несприятливі ризики для клієнтів фінансових установ, від затягування операцій до блокування або закриття рахунків. Зокрема, згідно з додатком до Постанови №8, здійснення циклічної валютної операції може вимагати не тільки подання до банку додаткової документації, а й також:
  • розкриття джерел походження коштів, що є предметом такої операції
  • структури власності та змісту діяльності всіх її сторін
  • обгрунтування наявність економічної доцільності такої валютної операції, що на практиці зазвичай створює неабиякі проблеми
 
 

Вплив:

У разі виникнення питань чи зауважень у обслуговуючої фінансової установи до операцій клієнта, зокрема, підозри щодо їх циклічності, варто звернутися за консультацією до юридичного радника або відділу комплайєнсу.

 

Це юридичне сповіщення призначено лише для інформаційних цілей і не є юридичною консультацією.