Закон про BEPS: що нового для платників податків

28.05.2020

23 травня 2020 року набув чинності так званий Закон про BEPS*, підписаний Президентом України 21 травня 2020 року. Закон запроваджує низку новел в українське податкове законодавство та суттєво змінює діючі правила.

Що платникам податків варто знати про цей закон, а також які положення набудуть чинності надалі – читайте далі.

ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ

 1. Адміністрування податків

 

Розширено можливості для листування між платником податків та контролюючим органом за допомогою електронного кабінету, зокрема, стосовно отримання податкових повідомлень-рішень
З підстав для призначення позапланової перевірки виключено рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки
Розширено перелік підстав для звільнення від фінансової відповідальності та пом’якшення відповідальності
Передбачено притягнення до фінансової відповідальності особи тільки за умови наявності її вини, крім випадків передбачених ПК України

 

 1. Податок на прибуток підприємств

 

Збільшено вартісний критерій для визнання основних засобів
Збільшено граничну суму доходу для застосування податкових різниць
Скорочено мінімально допустимі строки амортизації основних засобів на період з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року
Встановлено деякі заборони на нарахування амортизації на основні засоби
Змінено порядок розрахунку «тонкої капіталізації»
Розширено дію правила «тонкої капіталізації» на проценти за позиками, кредитами та іншими борговими зобов’язанням від непов’язаних нерезидентів. Раніше це правило діяло лише стосовно пов’язаних нерезидентів
Передбачено збільшення фінансового результату до оподаткування на суму 30% вартості товарів / робіт / послуг у випадку їх реалізації на користь нерезидентів, зазначених у переліках держав (територій) та організаційно-правових форм, затверджених Кабінетом Міністрів України
Обмежено суму від’ємного значення об’єкта оподаткування, яка передається платником податків, що реорганізується, для його правонаступника
Виключено можливість зменшувати суму податку на прибуток підприємств на суму сплаченого акцизного податку

 

 1. Податок на додану вартість

 

Скасовано звільнення від оподаткування ПДВ операцій з експорту соєвих бобів, насіння ріпаку та свиріпи
Надається можливість формувати податковий кредит на підставі тимчасових та додаткових митних декларацій
Подовжено строки реєстрації зведених податкових накладних
Встановлено штрафні санкції за нереєстрацію / несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, складених на постачання товарів / робіт / послуг, звільнених від ПДВ / оподатковуваних за нульовою ставкою
Поставку електричної енергії, ціна на яку склалась на ринку, включено до переліку винятків для застосування правила визначення мінімальної бази оподаткування

 

 1. Акцизний податок

 

Збільшено деякі ставки мінімального акцизного податкового зобов’язання та встановлено нові ставки щодо деяких тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет

 

 1. Рентна плата за користування надрами

 

Збільшено ставки для чорних, кольорових та легувальних металів, залізної руди

 

 1. Трансфертне ціноутворення

 

Розширено перелік господарських операцій для цілей трансфертного ціноутворення
Встановлено можливість використовувати котирувальні ціни на сировинні товари з метою перевірити ціни на такі товари за принципом «витягнутої руки»
Запроваджено нові види звітності за ТЦУ
Запроваджено трирівневу документацію з ТЦУ
Збільшено обсяг інформації, яку необхідно зазначати в документації з ТЦУ
Деталізовано порядок пропорційного коригування платником податків своїх податкових зобов’язань у випадку коригування пов’язаним нерезидентом податкових зобов’язань на підставі чинної конвенції про уникнення подвійного оподаткування

ОПОДАТКУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ

 1. Дивіденди

 

Розширено визначення дивідендів, до яких прирівняли ряд інших платежів

 

 1. Постійні представництва нерезидентів

 

Розширено критерії для визнання постійного представництва нерезидента в Україні
Запроваджено застосування принципу «витягнутої руки» для того, аби визначити обсяг оподатковуваного прибутку постійного представництва як незалежного підприємства
Надано можливість автоматично взяти на облік представництво нерезидента як постійного за результатами податкової перевірки
Встановлено штраф за ведення нерезидентом діяльності через відокремлений підрозділ / постійне представництво без взяття на облік

 

 1. Оподаткування продажу корпоративних прав, вартість яких складається з нерухомості

 

Запроваджено правила оподаткування доходів від продажу іноземних компаній за умови, що такі опосередковано володіють нерухомістю в Україні

 

 1. Розумна економічна причина (ділова мета)

 

Визначено критерії наявності ділової мети в операціях з нерезидентами для цілей врахування витрат

 

 1. Оподаткування іноземних компаній в Україні

 

Запроваджено правила контрольованих іноземних компаній, за якими нерозподілений прибуток іноземних компаній українських власників (юридичних та фізичних осіб) підлягатиме оподаткуванню в Україні в складі доходів таких осіб
Запроваджено правила контрольованих іноземних компаній, за якими нерозподілений прибуток іноземних компаній українських власників (юридичних та фізичних осіб) підлягатиме оподаткуванню в Україні в складі доходів таких осіб

 

 1. Застосування міжнародних податкових договорів

 

Запроваджено тест основної (головної / переважної) мети господарської операції з нерезидентом як умови для отримання переваг за договором
Надано можливість наскрізного підходу при виборі міжнародного договору, який має застосовуватись
Передбачено ознаки бенефіціарності отримувача доходу для цілей застосування міжнародних договорів
Кодекс доповнено процедурою взаємного узгодження для усунення оподаткування, яке суперечить відповідним міжнародним договорам

 

 1. Інвестиційний прибуток фізичних осіб

 

Уточнено право резидентів оподатковувати дохід від торгівлі іноземними цінними паперами як інвестиційний прибуток
Впроваджено застосування «звичайної ціни» щодо операцій з інвестиційними активами, стороною яких є нерезиденти – пов’язані особи або зареєстровані в «низькоподаткових» юрисдикціях
Заборонено враховувати витрати на придбання цінних паперів в емітентів з ознаками фіктивності

 

* Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – «Закон»)