Україна наближує антимонопольне законодавство до вимог ЄС: новий крок у реформі

22.08.2023

9 серпня 2023 року Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт № 5431 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України». Він суттєво змінює повноваження АМКУ та його функціонування. [1]

Про те, які ключові зміни він запроваджує - читайте далі.

Деталізація повноважень АМКУ в процедурі перевірки

Закон чітко визначає, що підставою для проведення перевірок стане рішення господарського суду, конкретизує місце та об’єкти, щодо яких здійснюється перевірка, та обсяг дій, які можуть вчинити працівники Комітету. До того ж, встановлюються вимоги щодо збору доказів.

Відповідно до нововведень, працівники Комітету матимуть право:

 • мати безперешкодний доступ до приміщень підприємств, установ та організацій, до місць зберігання інформації, що перебуває у володінні та/або користуванні суб'єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (комп’ютерів, технічних засобів електронних комунікацій та зберігання інформації, серверів, сейфів, робочих місць працівників тощо), незалежно від їхнього місцезнаходження;
 • копіювати та/або одержувати копії такої інформації; накладати арешт або вилучати предмети чи інші носії інформації, документи, у тому числі їхні оригінали, опломбовувати (опечатувати) приміщення, системи електронних комунікацій чи місця зберігання інформації у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їхнім змістом;
 • проводити огляд приміщень та інших володінь суб'єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, що перевіряються.

Новий порядок доступу працівників АМКУ до інформації

В нових положеннях, зокрема, чітко вказується, що обробка отриманої інформації працівниками Комітету та його територіальних відділень має здійснюватися з дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці. Згідно нового Закону, АМКУ матиме доступ до автоматизованих реєстрів, банків (баз) даних, інших систем збирання, зберігання, обробки та пошуку інформації, відомостей, що здійснюватиметься за допомогою Системи електронної взаємодії, а за відсутності технічних можливостей такої взаємодії - на підставі договорів, укладених з держателями (адміністраторами) відповідних систем, реєстрів, банків (баз) даних, інших систем збирання, зберігання, обробки та пошуку інформації.

Зміна процедури слухань та порядку доступу до матеріалів справи

Йдеться про можливість технічної фіксації слухань, надання уточнення, заперечення, пояснення, коментарів до протоколу слухання та додавання до справи про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію та про порушення законодавства про захист економічної конкуренції інформації, документів та речей, що були надані та отримані в процесі слухання.

Вимоги щодо відкритості та прозорості діяльності АМКУ

За новим Законом, ці вимоги включатимуть вказівку на оприлюднення в обов’язковому порядку на офіційному веб-сайті АМКУ інформації про дослідження ринків (звіти про результати проведених досліджень ринків) протягом десяти робочих днів із дня їхнього затвердження, обсяг інформації, що має бути обов’язково опублікованою, та порядок такого опублікування.

Нова процедура врегулювання та звільнення від відповідальності правопорушників

Відповідно до нової процедури врегулювання [2], у справах про антиконкурентні узгоджені дії та зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку бізнес матиме змогу отримати зменшення розміру штрафу на 15% шляхом укладення угоди з АМКУ.

Також затверджено підстави для звільнення від відповідальності за умови дотримання відповідних умов. Звільнення від відповідальності буде можливим, якщо особа:

 • розкрила АМКУ такі антиконкурентні узгоджені дії;
 • припинила свою участь в антиконкурентних узгоджених діях не пізніше дня подання заяви про звільнення від відповідальності, крім випадку, якщо така участь в антиконкурентних діях є необхідною для забезпечення цілісності розгляду справи;
 • співпрацювала з органами АМКУ на засадах, зокрема, оперативності, своєчасності надання інформації, повноти та достовірності наданої інформації, тривалості співпраці;
 • надала достатні докази для справи, які є відсутніми в АМКУ.

Для тих суб’єктів господарювання, які не можуть бути повністю звільнені від відповідальності через те, що таке звільнення отримує інший учасник відповідних антиконкурентних узгоджених дій, який подав відповідну заяву раніше, буде можливим часткове звільнення від відповідальності шляхом зменшення розміру штрафів. Залежно від черговості звернення, зменшення штрафу буде можливим у наступних розмірах:

 • для першого заявника – до 50%;
 • для другого заявника – до 30%;
 • для інших заявників – до 20%.

Вдосконалений механізм виконання рішень АМКУ та статус виконавчого документу

АМКУ повинен буде видавати накази про примусове виконання рішень за результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у тому числі про стягнення штрафу. Це означає, що буде непотрібно повторно звертатися до суду за ухвалою про звернення відповідного рішення до примусового виконання.

 

Законопроєкт № 5431 є важливим першим етапом реформи антимонопольного законодавства, що є вимогою для вступу України в ЄС. Наразі він очікує на підписання Президентом України, після чого набере чинності відповідно до вимог законодавства.

 
 • [1] Зокрема, зміни внесено до таких законодавчих актів: Закони України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», «Про доступ до судових рішень», «Про санкції», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та Господарський-процесуальний кодекс України.
 • [2] Стаття 46-1 та 52-1 законопроекту № 5431 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України»