Україна запроваджує податкову амністію

23.07.2021

На початку 2021 року Верховна Рада зареєструвала пакет президентських законопроектів, які передбачають проведення так званої “податкової амністії”. У червні 2021 року три (№ 1539-IX, 1542-IX та 1524-IX) із чотирьох основних законів були прийняті.

21 липня 2021 року набув чинності Закон № 1539-IX, який запроваджує процедуру добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (далі – Закон).

1. Що означає податкова амністія?

Закон надає можливість легалізувати активи, що були набуті за рахунок “тіньових” доходів. Як наслідок, після декларування та сплати одноразового збору, власник таких активів зможе вільно ними розпоряджатися в Україні, уникнувши адміністративної та кримінальної відповідальності за несплату або сплату в неповному обсязі податків і зборів, що передбачені законодавством України в обсязі тих активів, які він задекларував.

2. Хто саме може скористатись податковою амністією?

Скористатися одноразовим добровільним декларуванням зможуть виключно фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які були резидентами на момент отримання (набуття) активів і які відповідно до Податкового кодексу України (надалі – ПКУ) є чи були платниками податків (далі – Декларант).

При цьому, Декларантами не можуть бути:

 • особи, які станом на 1 вересня 2021 року є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави, або є особами, дієздатність яких обмежена і над такими особами встановлена опіка/піклування
 • особи, які за будь-який рік, починаючи з 1 січня 2005 року, подавали або мають подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на обіймання посад, що вимагали, або вимагають подання такої декларації)
 • особи, по відношенню до яких Україна застосувала санкції, шо передбачені Законом України “Про санкції”.

3. Який порядок легалізації тіньових активів?

З 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року декларант має самостійно подати до податкових органів України одноразову декларацію в електронній формі та сплатити збір протягом 30 календарних днів з дати подання такої декларації. Декларант має право сплатити такий платіж трьома рівними частинами за такою схемою:

 • 1 платіж – протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової добровільної декларації
 • 2 платіж - до 1 листопада 2023 року
 • 3 платіж - до 1 листопада 2024 року

4. Які активи підлягають податковій амністії?

Об'єктами добровільного декларування можуть бути валютні цінності, нерухоме майно, рухоме майно, частки в юридичних особах або в утвореннях без статусу юридичної особи, цінні папери, права на отримання дивідендів, відсотків чи іншої аналогічної майнової вигоди, що не пов’язана з наявністю корпоративних прав та інші активи.

Вимоги до активів, які підлягають податковій амністії:

 • мають бути набуті до 1 січня 2021 року
 • належати декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності)
 • знаходитись на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації

Певні види активів не можуть бути об'єктом декларування, а саме активи, які:

 • отримані декларантом внаслідок вчинення дій, що містять ознаки кримінального правопорушення (крім ухилення від сплати податків)
 • належать декларанту, стосовно якого розпочато досудове розслідування або судове провадження щодо таких активів за ознаками певних кримінальних правопорушень
 • є об'єктом грошових коштів в готівковій формі. Для таких грошових коштів передбачено порядок внесення на спеціально відкриті рахунки в банках, після чого вони можуть декларуватися. При цьому, як тільки грошові кошти будуть зараховані на спеціальний рахунок Декларанта, банком буде вжито всі заходи, що передбачені законодавством у сфері фінансового моніторингу з метою встановлення джерел походження таких активів; або зареєстровані та/або знаходяться на території країни, визнаної державою–агресором згідно із законом, чи мають джерела походження з такої країни

5. Які ставки збору будуть застосовуватись до активів, зазначених в декларації?

Закон передбачає наступні ставки збору:

 • 2,5% застосовується до Декларантів, які мають облігації України, придбаних з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання одноразової декларації. У разі розбиття виплати на 3 рівних платежі протягом 3-х років застосовується ставка 3%
 • 5% застосовується до Декларантів, майно чи кошти яких розміщені в Україні. У разі розбиття виплати на 3 рівних платежі протягом 3-х років застосовується ставка 6%
 • 9% застосовується до Декларантів, активи яких знаходяться за кордоном. У разі розбиття виплати на 3 рівних платежі протягом 3-х років застосовується ставка 11,5%
 • 7% застосовується до Декларантів, активи яких знаходяться за кордоном, проте декларант здійснить одноразове декларування з 1 вересня 2021 року по 1 березня 2022 року. У разі розбиття виплати на 3 рівних платежі протягом 3-х років застосовується ставка 9,5%

Як наслідок, ставка збору є значно меншою, аніж встановлена наразі ставка податку на доходи фізичних осіб (18%) і військовий збір (1,5%).

6. Які наслідки використання та невикористання податкової амністії?

Пакет законів про податкову амністію передбачає, що у разі подання декларації та сплати збору:

 • декларант звільняється від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства в обсязі тих активів, які він задекларував
 • декларування не буде формою офіційного визнання або підтвердження Україною фактів виникнення, переходу або припинення прав на активи, які вказані декларантом в декларації
 • дані з декларацій є конфіденційними і не можуть використовуватись як підстава для відкриття кримінального провадження, кваліфікованого за статтями 212 і 2121 Кримінального кодексу України, або для повідомлення про адміністративне правопорушення, за порушення податкового та валютного законодавства

З 1 вересня 2022 року усі фізичні особи-громадяни України автоматично вважатимуться такими, що підтвердили сплату податків з усіх своїх доходів і з усього майна. У разі неподання одноразової декларації фізичні особи фактично заявляють про відсутність у них активів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори.

При цьому, у розрізі того, що Закон зобов’язує Кабінет Міністрів України до 21 квітня 2022 року розробити та подати до Верховної Ради законопроект щодо посилення контролю за повнотою оподаткування доходів фізичних осіб, є очевидним, що після проведення податкової амністії, податкові органи зможуть застосовувати методи “непрямого контролю”.

Наприклад, якщо фізична особа буде мати намір купити автомобіль вартістю 2 млн грн., але при цьому за останні роки, її офіційний заробіток склав лише 500 тис грн., скоріш за все, потрібно буде пояснити податковій джерело походження коштів, що плануються бути витрачені на дану покупки.

7. Як співвідноситься податкова амністія і безподаткова ліквідація?

Нагадаємо, що у зв’язку із законодавчим запровадженням оподаткування контролюючих іноземних компаній (надалі – КІК) ПКУ вже надає право фізичній особі, яка не бажає й далі бути контролюючою особою, здійснити безподаткову ліквідацію, а саме ліквідувати КІК у 2021 році з мінімальним податковими наслідками.

Як наслідок, наводимо нижче порівняльну таблицю щодо особливостей застосування податкової амністії та безподаткової ліквідації:

Критерії порівняння   Безподаткова ліквідація   Податкова амністія
         
Хто має право скористатись?   Фізичні особи резиденти, які мають КІК (надалі – контролер)  
 • фізичні особи – резиденти
 • фізичні особи, які були резидентами на момент отримання доходів, що підпадають під податкову амністію
         
Щодо яких об’єктів застосовуються переваги процедури?   Доходи у грошовій та/або іншій майновій формі, отримані при ліквідації КІК   Майже будь-які активи, що були набуті декларантом до 1 січня 2021
         
Часові обмеження  

Процедура ліквідації КІК повинна бути розпочата:

 • не раніше 1 січня 2020 року та завершена не пізніше 31 грудня 2021 року
 • в деяких випадках для окремої ліквідації терміни можуть продовжуватись
 

Декларанту необхідно:

 • з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року подати одноразову декларацію
 • протягом 30 календарних днів з дати подання такої декларації сплатити спеціальний збір
         
Які дії повинна вчинити особа щоб скористатись перевагами відповідної процедури?  

Контролер КІК одночасно з податковою декларацією за відповідний звітний рік повинен подати:

 • складену в довільній формі заяву про звільнення доходів від оподаткування
 • документи, що містять відомості про вартість отриманого майна, у зв’язку з ліквідацією КІК
 

Декларант має:

 • самостійно подати до податкових органів України одноразову декларацію в електронній формі
 • сплатити спеціальний збір
         
Оподаткування при використанні зазначених процедур  

Доходи отримані при ліквідації КІК:

 • не є об’єктом оподаткування ПДФО
 • оподатковуються ВЗ за ставкою 1.5%
 

Задекларовані активи:

 • оподатковуються лише спеціальним збором від 2.5% до 11,5% в залежності від виду активів та строку сплати спеціального збору

 

         
Чи застосовується фінансовий моніторинг?   Так   Так
         
Наслідки застосування  

Доходи отримані при ліквідації КІК:

 • не входять до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб за 2020-2021 звітні періоди
 • оподатковуються за загальними правилами ПКУ після їх подальшого продажу (відчуження)
 • не створюють для платника податку витрат на придбання інвестиційного активу для цілей ПКУ
 

Після проведення податкової амністії:

 • декларант звільняється від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства в обсязі тих активів, які він задекларував
 • дані з декларацій не публікуються та є конфіденційними
 • не відбувається офіційне визнання прав на активи, які вказані в декларації
         
Наслідки незастосування  

З 2023 року контролеру КІК необхідно:

 • подавати Звіт про КІК та
 • сплатити в Україні податок на доходи фізичних осіб із суми скоригованого прибутку такої КІК; та
 • повідомляти податкові органи про зміни у володінні або фактичному контролі КІК

 

 

З 01.09.2022 року фізичні особи, які не використали податкову амністію:

 • фактично заявляють про відсутність у них активів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори
         

Таким чином, безподаткова ліквідація КІК та податкова амністія – це дві різні форми звітування про доходи фізичних осіб із застосуванням пільгового оподаткування.

В свою чергу, обидві процедури є цілком добровільними, проте перед їх обранням платникам податків потрібно детально проаналізувати, яка із вищезазначених процедур буде кращою для них в конкретній ситуації і чи є взагалі необхідність в її застосуванні.

8. Висновок

З 1 вересня 2021 року майже будь-яка фізична особа, яка за рахунок тіньових доходів “нажила” собі активи в Україні і за кордоном може використати процедуру податкової амністії та, як наслідок, підтвердити сплату податків щодо таких активів.

При цьому, у зв’язку з тим, що до початку проведення податкової амністії залишається не так багато часу, очікуємо швидкого затвердження Міністерством фінансів України форми одноразової добровільної декларації та порядку її подання, а також інших заходів від Кабінету Міністрів України та Національного банку України з метою забезпечення адміністрування всіх процедур необхідних для використання податкової амністії.

9. Чим ми можемо допомогти?

 1. Проаналізувати переваги та ризики податкової амністії та безподаткової ліквідації, враховуючи ситуацію клієнта
 2. Запропонувати рішення щодо застосування законодавства в сфері контролю за джерелом походження коштів
 3. Супровід «під ключ» процедури податкової амністії та/або безподаткової ліквідації