Оновлення процедури надання окремих дозволів для здійснення транскордонного переказу валютних цінностей

30.04.2024

20 квітня 2024 року оновлено норми, що регулюють процедуру надання Національним банком України окремих дозволів на проведення валютних операцій у разі надходження відповідного розпорядження від Уряду України.­­

Так, наразі транскордонний переказ валютних ­цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах дозволяється здійснювати, серед іншого: на підставі окремих рішень Національного банку України, які Національний банк України може прийняти на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України за умови, що прийняття такого дозволу (рішення) не перешкоджатиме виконанню Національним банком України основної функції із забезпечення стабільності грошової одиниці України та в межах її виконання дотриманню пріоритетності цілей із досягнення та підтримки цінової стабільності в державі, забезпечення сприяння фінансовій стабільності, надійності та стабільності функціонування банківської системи, макрофінансовій стійкості в період дії воєнного стану та/або узгоджуватиметься зі стратегією пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування, яка затверджується окремим рішенням Правління Національного банку України.

Від кінця листопада 2023 року такі перекази було дозволено здійснювати на підставі індивідуального дозволу Національного банку України, який надано на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України, Закон України Про валюту та валютні цінності" містив обов’язок НБУ ухвалити рішення про дозвіл на транскордонний переказ на підставі розпорядження КМ України. Таким чином, дозвіл ставав радше виконавчим документом на підставі розпорядження КабМіну, що, крім іншого, обмежувало незалежність фінансового суперрегулятора.

Норма про обов'язковість надання дозволу діяла менше 4 місяців (з кінця листопада 2023 року по кінець квітня 2024) і тепер її виключено зі згаданого закону.

Отже, для того, щоб отримати окремий дозвіл (рішення) для проведення транскордонного переказу, маємо звертатися до КМУ для отримання відповідного розпорядження, на підставі якого НБУ вже не має обов’язку надати, а може схвалити рішення про дозвіл на проведення транскордонного переказу.

Таким чином, якщо раніше розпорядження Уряду було достатньою підставою для Нацбанку при наданні дозволу на проведення валютної операції, то відтепер НБУ розглядає таке розпорядження як необхідну умову для самостійного аналізу, як можливе рішення кількісно та якісно узгоджуватиметься із забезпеченням стабільності української гривні.

Також, зазначаємо, що станом на 30.04.24 на сайті Верховної Ради України у Постанові №18 НБУ не внесені згадані зміни.