Який порядок продовження строку дії закордонного паспорту?

15.04.2022

У зв'язку з військовою агресією російської федерації та введенням воєнного стану на усій території України, 28 лютого 2022 року Кабінет Міністрів України затвердив (постанову №170) «Деякі питання внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон», якою затверджено Тимчасовий порядок внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Цей порядок визначив процедуру внесення інформації про продовження стоку дії закордонного паспорта. Ця постанова набирає чинності з 1 березня 2022р. та діє протягом одного року з дня припинення або скасування воєнного стану. Державна міграційна служба інформує, що з 1 березня 2022 року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон продовжено на 5 років

Тимчасовий порядок визначає процедуру внесення до паспорта громадянина України для виїзду за кордон інформації про продовження строку його дії, а також до паспорта для виїзду за кордон батьків (одного з батьків), іншого законного представника дитини (далі - законні представники) інформації про дитину.

Крім того, встановлено, що на період дії воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування: 

Процедура внесення інформації про продовження стоку дії закордонного паспорта

Інформація про продовження строку дії закордонного паспорту вноситься на підставі заяви особи або її законного представника, а також наявного закордонного паспорту.

Документи подаються до територіального підрозділу Державної міграційної служби, а також посольства та консульської установи Українинезалежно від місця реєстрації, тобто - за місцем звернення. Інформація вноситься в закордонний паспорт в день звернення, безоплатно.

Необхідні документи: 

 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • заява про продовження строку дії закордонного паспорта.

Куди звертатись? У будь-який територіальний орган або територіальний підрозділ Державної міграційної служби. У ДМС заявили, що «свідомо прибрали адреси розташування територіальних підрозділів в інтересах національної безпеки».У разі перебування за кордоном до посольства або консульської установи України. 

Відновлюється також робота телефонів «гарячої лінії» апарату Державної міграційної служби:

 • з питань надання адміністративних послуг звертайтесь за номерами:

+38-050-138-29-11 (Vodafon) - тільки голосові дзвінки;

+38-096-915-00-28 (Київстар) - голосові дзвінки; за цим номером Ви також маєте можливість спілкуватися з оператором в месенджері Whatsapp за допомогою текстових повідомлень (без голосових дзвінків).

 • з питань перевірки стану оформлення документів:

+38-096-033-24-42 (Київстар) - голосові дзвінки; за цим номером Ви також маєте можливість спілкуватися з оператором в месенджері Whatsapp за допомогою текстових повідомлень (без голосових дзвінків).

Час роботи «гарячої лінії»: з 9.00 до 18.00 години.

Строк внесення інформації відбувається в день звернення 

Щодо вартості, то внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про продовження строку його дії здійснюється безоплатно в день звернення особи, на чиє ім'я оформлено паспорт, чи її законного представника.

 

В який спосіб здійснюється продовження строку дії паспорта?

На 2-5 сторінці закордонного проставляється відмітка «Строк дії паспорта продовжено до ___ року» із зазначенням прізвища та ініціалів посадової особи, що скріплюється печаткою.

Звернутись можна до територіальних органів та територіальних підрозділів Державної міграційної служби. У разі перебування за кордоном - до посольства або консульської установи України.У разі, якщо Вами до органу ДМС подано документи на виготовлення паспорту або будь-якого іншого документу, але в зв'язку з війною ви не встигли їх забрати, стан виготовлення можна перевірити на сайті ДМС.

 

Щодо внесення інформації про дітей

Заява про внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про продовження строку його дії за формою згідно Додатком 3 подається разом з паспортом для виїзду за кордон до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, посольства або консульської установи України, за місцем звернення.

Документи для внесення до паспорта для виїзду за кордон законного представника інформації про дитину подаються ним до територіального органу/територіального підрозділу ДМС за місцем звернення. У разі постійного проживання або тимчасового перебування особи за кордоном документи подаються до посольства або консульської установи України.

До паспорта для виїзду за кордон законного представника вноситься така інформація про дитину:

 1. прізвище та власне ім'я;
 2. фотокартка дитини;
 3. дата народження;
 4. унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 5. дата внесення інформації про дитину;
 6. дані територіального органу/територіального підрозділу ДМС, посольства або консульської установи України, які внесли інформацію (код);
 7. найменування посади, підпис, прізвище та ініціали особи, яка здійснила внесення інформації.

Внесення інформації про дитину здійснюється в день звернення законного представника безоплатно.

Законний представник для внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину подає такі документи:

 1. паспорт для виїзду за кордон;
 2. заяву про внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину;
 3. свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. У разі відсутності свідоцтва про народження законний представник може подати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження;
 4. дві фотокартки дитини розміром 3,5 х 4,5 сантиметра, зображення на яких відповідає вимогам, що пред'являються до фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затвердженим наказом МВС від 18 жовтня 2019 р. № 875;
 5. документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

Рішення про вклеювання до паспорта для виїзду за кордон фотокартки приймається територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, посольством або консульською установою України за результатами проведених перевірок.

Інформація про дитину вноситься на 2-5 сторінки паспорта для виїзду за кордон.

Фотокартка дитини вклеюється у паспорт для виїзду за кордон законного представника та скріплюється гербовою печаткою.

Написання прізвища та власного імені дитини виконується українською мовою та через скісну лінію латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

Дата народження дитини зазначається таким чином:

 1. день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;
 2. місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску - першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:
 3. рік - двома останніми цифрами, перед якими робиться пробіл.

У разі коли дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки "ХХ" - для дня, "ХХХ" - для місяця, "ХХ" - для року, "ХХ ХХХ ХХ" - для дня, місяця і року.

Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, посольства або консульської установи України здійснює копіювання доданих до заяви про внесення інформації оригіналів документів, які повертає їх законному представнику, а копії додає до заяви.

Крім того, до паспортів батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їх персональних даних. Ця інформація посвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України.

У разі якщо мати або батько після народження дитини змінили прізвище, додатково подаються (в оригіналі та копії) документи, що підтверджують цей факт (свідоцтво про шлюб, про розлучення, про зміну прізвища тощо).

Звертаємо Вашу увагу, що продовження терміну дії закордонного паспорта можливе на строк до 5 років, а у випадку продовження закордонних паспортів дітей - на термін до 4 років дії.
Продовження паспорта може бути оформлено не раніше, ніж за три місяця до закінчення терміну дії. Продовження строку дії паспортів, вклеювання фотокарток дитини до паспортів батьків або законних представників, здійснюють територіальні органи/територіальні підрозділи ДМС, а також посольства та консульські установи України.

Видані компетентними органами іноземної держави документи про реєстрацію актів цивільного стану (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо), що подаються до консульства, повинні бути засвідченні в установленому законодавством порядку (штамп “Апостиль” або легалізація), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

Також, важливо зазначити, що неможливо продовжити термін дії закордонного паспорту, який вже був продовжений раніше.

 

Рішення щодо можливості продовження терміну дії закордонного паспорта, терміну його продовження, а також внесення даних про дитину до закордонного паспорта заявника, приймаються після розгляду поданих заявником документів консульською посадовою особою.

Облік заяв про продовження строку ведеться в журналі обліку заяв про внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про продовження строку його дії (далі - журнал обліку заяв про продовження строку) за формою згідно з додатком 4.

Наявність підстав для внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину та подані законним представником документи перевіряються працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, посольства або консульської установи України, зокрема за даними наявних обліків.

Законний представник проставляє відмітку про отримання паспорта для виїзду за кордон з внесеною інформацією про дитину в журналі обліку заяв про внесення інформації.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, посольства або консульської установи України здійснює копіювання сторінок паспорта для виїзду за кордон з даними особи та додає їх до заяви про продовження строку.

 

Як висновок зазначу, що на час воєнного стану можна продовжити термін дії попередніх закордонних паспортів та вклеїти фото дитини, віком до 16-ти років, у паспорт одного з батьків. Для цього потрібно звернутися у ДМС або в посольство/консульську установу. Однак виготовити новий паспорт наразі неможливо, зважаючи на те, що в Україні закрито доступ до державного реєстру. Єдиний варіант, який можливий сьогодні, це вклейка фото дитини у закордонний паспорт батьків, якщо батьки хочуть перетнути кордон.

Автор
Діана Косар, помічник юриста
Опубліковано LIGA ZAKON