НБУ планує оновити вимоги до страховиків-нерезидентів

09.04.2024

Відповідний проект “Положення про вимоги до страховика-нерезидента у разі здійснення ним діяльності із страхування на території України” НБУ оприлюднив на своєму сайті 3 квітня 2024 року (далі - “Проект Положення”). Пропозиції та зауваження до Проекту Положення приймаються до 25 квітня 2024 року.

Метою цього нормативно-правового акта є гармонізація чинних вимог, які застосовуються до страховиків-нерезидентів, із оновленим Законом України “Про страхування”, який набув чинності у грудні 2021 року, замінивши собою закон 1996 року, та був введений в дію 1 січня 2024 року (далі - “Закон про страхування”). Зокрема, основні вимоги до страховиків-нерезидентів передбачені у статті 6 Закону про страхування, і серед них є членство держави реєстрації такого страховика у СОТ, виконання нею вимог щодо AML, здійснення у такій державі нагляду за страхуванням, наявність угоди про уникнення подвійного оподаткування з Україною, наявність у страховика належної дозвільної документації, та інші вимоги, які дозволяють впевнитися у надійності такого страховика (далі - “Вимоги статті 6”).

Головними нововведеннями Проекту Положення є послаблення вимог щодо рівнів міжнародних рейтингів фінансової надійності (стійкості) (далі - “міжнародні рейтинги”), яким мають відповідати страховики-нерезиденти, запровадження нових винятків щодо застосування таких міжнародних рейтингів, а також встановлення певних податкових пільг. Більш детально розглянемо ці нововведення нижче.

Згідно з чинним законодавством вимоги щодо рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків-нерезидентів та перестраховиків-нерезидентів відрізняються. У Проекті Положення НБУ пропонує встановити єдині вимоги для обох категорій осіб і дещо їх послабити, а саме:

A.M. Best (США)

Чинні вимоги

Проєкт положення

B+ (для страховиків-нерезидентів),
B (для перестраховиків-нерезидентів)

В+ для обох

 

Moody’s Investors Service (США)

Чинні вимоги

Проєкт положення

Baa (для страховиків-нерезидентів),
Ba (для перестраховиків-нерезидентів)

Baa3 для обох

 

Standard & Poor’s (США)

Чинні вимоги

Проєкт положення

BBB (для страховиків-нерезидентів),
BB (для перестраховиків-нерезидентів)

BBB- для обох

 

Fitch Ratings (Велика Британія)

Чинні вимоги

Проєкт положення

BBB (для страховиків-нерезидентів),
BB (для перестраховиків-нерезидентів)

BBB- для обох

 

Крім цього у Проекті Положення запропоновано, що якщо страховик-нерезидент відповідає Вимогам статті 6 та має досвід здійснення безперервної діяльності із страхування (перестрахування) не менше ніж три роки до дати укладення відповідного договору перестрахування, то перестрахування (прийняття від страховиків-резидентів ризиків за договорами перестрахування) зможе здійснюватися таким страховиком-нерезидентом без необхідності відповідати міжнародним рейтингам, передбаченим пунктом 5 Проекту Положення.

Передбачається, що, після прийняття Проекту Положення, до страхових платежів та страхових виплат на користь страховиків-нерезидентів, які відповідають зазначеним вище вимогам та Вимогам статті 6, будуть застосовуватися пільги у вигляді нульової ставки оподаткування (порівняно із базовою ставкою 12%) згідно з п.141.4.5 Податкового кодексу України.

Страховикам-нерезидентам, які наразі мають чинні договори страхування (перестрахування) на території України, необхідно буде дотримуватися вказаних вище вимог у разі внесення змін до таких договорів (включаючи продовження строку його дії). На страховиків-резидентів та інших учасників ринку страхування пропонується покласти дзеркальний обов’язок забезпечити відповідності, страховиків-нерезидентів, з якими вони встановлюють відносини, Вимогам статті 6 та Положення.

Із прийняттям Проекту Положення втратить чинність розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2262 від 11.07.2013 року, яке наразі регулює вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядок їх підтвердження. Водночас НБУ не повідомив, чи зазнає змін “Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг”, проте варто звернути увагу, що у ньому встановлені дещо інші вимоги до міжнародних рейтингів страховиків-нерезидентів, які бажають відкрити в Україні філії (п.108).

 

Нагадаємо, у лютому 2023 року НБУ спростив валютне регулювання операцій за договорами страхування та перестрахування > Детальніше